Thì thầm tháng Ba

Thì thầm tháng Ba

Nguyễn Cúc 2018-03-30 21:00:39 18 0 0 0

Em về gom hoa gạo Tháng ba đỏ góc trời


Em về gom hoa gạo

Tháng ba đỏ góc trời

Trên cành đôi chim nhạn

Hót ru mùa thảnh thơi


Tháng ba rồi anh ơi

Chiếc lá xanh nhẹ thở

Tóc mạ non nhẹ gỡ

Lời thì thầm... em mơ.

        - Cúc Nhi -