Thơ khuyết

Thơ khuyết

Hoàng Oanh 2018-09-01 21:31:53 63 1 0 0

Nước sông mặn ngấm đôi bờ. Thương thay lau cỏ vật vờ héo hon!


Tác giả: Hoàng Oanh

Bài thơ anh tặng em có kết, có mở
Đoạn ruột căng nỗi niềm
rạn vỡ
dạt về đâu?

Hai khổ thơ
nằm chơ vơ
như đôi bờ ngăn cách bởi sông sâu
vắng đò ngang, chẳng nhịp cầu

Bờ anh lau lách
xót đau
Bờ em nhánh cỏ
úa màu thời gian

Vần ra bể
Chữ lên ngàn
Để bài thơ khuyết
buồn… mênh mang buồn

Những câu thơ cháy lòng anh viết
lạc chốn trầm luân
Để một dòng trĩu nặng chảy giữa lòng bài thơ

À ơi...
Sông kia lấy nước đầu nguồn
Sông qua thơ... chảy từ... ngọn u buồn
mắt ai?Đông khuyết

Đông khuyết

Nguyễn Cúc 24-02-2017 1 14 0 0 [Thơ]
Thơ tình chàng trai Hà Nội

Thơ tình chàng trai Hà Nội

Ngọc Trần 06-05-2017 7 543 1 0 [Thơ]
Thơ thả thính

Thơ thả thính

Tan Nguyen 18-06-2018 1 287 0 0 [Thơ]
Chùm thơ 3 câu

Chùm thơ 3 câu

Bình An 26-05-2017 1 177 2 0 [Thơ]
Thơ tới từ suy nghĩ

Thơ tới từ suy nghĩ

Thuy Tran 24-02-2017 1 146 0 4 [Thơ]
Thời cơ đến rồi

Thời cơ đến rồi

Quang Đào Văn 21-07-2019 1 12 0 0 [Thơ]
Giao ước với ác quỷ

Giao ước với ác quỷ

Novahera Katori 20-07-2019 10 1144 1 0 [Truyện dài]
Lẽ sống 2

Lẽ sống 2

Quang Đào Văn 01-07-2019 1 17 0 0 [Thơ]