Thơ tình viết dở

Thơ tình viết dở

Phongx 2017-03-25 15:08:18 112 0 3 0

Tôi lật lại đoạn thơ tình dang dở. Chẳng thể hoàn vì tình lỡ dở dang...


Tôi lật lại đoạn thơ tình dang dở 

chẳng thể hoàn vì tình lỡ dở dang 

Và tôi hiểu, thơ dẫu dài cũng chỉ tính được bằng trang 

Chuyện tình tôi chẳng phải quá to để mang vừa đôi ba trang giấy?

Tôi lật lại câu chuyện tình ngày ấy 

một ngày lơ lửng tôi bỗng chẳng thấy em 

Quá khứ không xa, quá khứ chẳng ngủ yên 

Quá khứ có anh,em, nhưng rải thêm vụn vỡ

Nơi quá khứ ấy giữa một ngày mưa đổ

Em vội quay đi, xé mất nửa thơ tình...