Thời cơ đến rồi

Thời cơ đến rồi

Quang Đào Văn 2019-07-21 11:48:17 85 0 0 0

Thơ Đào Quang


Chẳng chiếu dưới, chẳng chiếu trên

Việt Nam ta quyết ghi tên bảng vàng

Ra quân gặp tuyển Thái Lan

Anh bạn hàng xóm rõ ràng khó khăn

Cần lên dây cót tinh thần

Đá như chung kết mỗi lần phát huy

Dù cho sân khách ngại gì

Đá như King’s cup sợ gì Thái Lan

Rõ ràng người Thái hoang mang

Đấu ta đâu thể dễ dàng như xưa

Chờ tài thầy Park Hang Seo

Gần trăm triệu trái tim giờ hân hoan

Bây giờ đâu ngại Thái Lan

Bây giờ là lúc đập tan địch kình

Quyết tâm giữ sạch lưới mình

Chớp thời cơ phản công nhanh ghi bàn

Khó khăn, sẽ chẳng dễ dàng

Mỗi khi gặp khó ta càng chơi hay

Lá cờ đỏ sao vàng bay

Gần trăm triệu trái tim nay mong chờ

Vận tài thầy Park Hang Seo

Thiên đường World cup thời cơ đến rồi!