Thôi cô đơn

Thôi cô đơn

Kiều Nguyễn 2017-02-28 11:55:56 30 1 0 0

Ngoảnh lại một khắc để thấy mình cần san sẻ. Mở khóa trái tim để nhận tấm chân tình.


Có lẽ em, vẫn thường mạnh mẽ

Sẽ tự mình bước những bước cô đơn

Cũng có lẽ, buộc mình mạnh mẽ hơn

Cho qua đi những bước đường trơn.


Và có lẽ em, cũng sẽ lớn hơn

Rồi nhạt phai ý chí thời non trẻ

Và em ơi, thế rồi mình có lẽ

Sẽ nói " Anh ơi! Em kề vai nhé!"


Và có lẽ em ơi, 

Đừng để mình bơi vào vùng địa cấm

Để trái tim chớm hừng tia nắng ấm

Để tấm chân tình ai đó gọi tên em!