Thôi cô đơn

Thôi cô đơn

Kiều Nguyễn 2017-02-28 11:55:56 35 1 0 0

Ngoảnh lại một khắc để thấy mình cần san sẻ. Mở khóa trái tim để nhận tấm chân tình.


Có lẽ em, vẫn thường mạnh mẽ

Sẽ tự mình bước những bước cô đơn

Cũng có lẽ, buộc mình mạnh mẽ hơn

Cho qua đi những bước đường trơn.


Và có lẽ em, cũng sẽ lớn hơn

Rồi nhạt phai ý chí thời non trẻ

Và em ơi, thế rồi mình có lẽ

Sẽ nói " Anh ơi! Em kề vai nhé!"


Và có lẽ em ơi, 

Đừng để mình bơi vào vùng địa cấm

Để trái tim chớm hừng tia nắng ấm

Để tấm chân tình ai đó gọi tên em!Khi người lớn cô đơn

Khi người lớn cô đơn

Dũng Nguyên 24-03-2018 12 198 0 0 [Tập thơ]
Ngôi Sao Cô Đơn

Ngôi Sao Cô Đơn

Lam Nguyên 14-04-2017 1 81 0 2 [Boys love]
Cô đơn

Cô đơn

Hoàng Thu Huyền 10-03-2017 1 63 1 0 [Tản văn]
Khi người lớn cô đơn

Khi người lớn cô đơn

Dũng Nguyên 21-10-2017 1 58 1 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 24 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 11 0 0 [Thơ]