Thôi cô đơn

Thôi cô đơn

Kiều Nguyễn 2017-02-28 11:55:56 33 1 0 0

Ngoảnh lại một khắc để thấy mình cần san sẻ. Mở khóa trái tim để nhận tấm chân tình.


Có lẽ em, vẫn thường mạnh mẽ

Sẽ tự mình bước những bước cô đơn

Cũng có lẽ, buộc mình mạnh mẽ hơn

Cho qua đi những bước đường trơn.


Và có lẽ em, cũng sẽ lớn hơn

Rồi nhạt phai ý chí thời non trẻ

Và em ơi, thế rồi mình có lẽ

Sẽ nói " Anh ơi! Em kề vai nhé!"


Và có lẽ em ơi, 

Đừng để mình bơi vào vùng địa cấm

Để trái tim chớm hừng tia nắng ấm

Để tấm chân tình ai đó gọi tên em!Khi người lớn cô đơn

Khi người lớn cô đơn

Dũng Nguyên 24-03-2018 12 157 0 0 [Tập thơ]
Ngôi Sao Cô Đơn

Ngôi Sao Cô Đơn

Lam Nguyên 14-04-2017 1 76 0 2 [Boys love]
Cô đơn

Cô đơn

Hoàng Thu Huyền 10-03-2017 1 55 1 0 [Tản văn]
Khi người lớn cô đơn

Khi người lớn cô đơn

Dũng Nguyên 21-10-2017 1 45 1 0 [Thơ]
Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 89 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 13 0 0 [Thơ]