Thời gian là vàng

Thời gian là vàng

Huong Kun's 2017-03-30 00:06:51 41 0 0 0

Khi còn trẻ hãy trân trọng những gì mà bạn coi là cần thiết đặc biệt là thời gian, nó rất quý báu.


Chương 1

                                          Thì giờ như ngọc như vàng

                                      Sao con bỏ đấy ra đàng đứng chơi

                                            Việc nhà nhiều lắm con ơi 

                                        Đi chơi lãng phi ra tiền gạo trăng

                                              Đi đường chớ có lăng nhăng

                                         Giao thông bên phải thằng đường con đi

                                                Trái đường tai nạn là nguy 

                                          Phải nên nhớ lấy mà ghi vào lòng.