Tiền

Tiền

Chu Long 2018-07-09 06:05:13 6 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Tiền là chiếc áo khoác người 

Vinh hoa phú quý tiếng cười lời ca 

Tiền thơm hương vị của hoa 

Buồn vui sướng khổ cũng là tiền thôi

Mua quyền bán chỗ đứng ngồi  

Tiền ơi ngươi đúng con mồi xảo khôn 

Nơi này bán chỗ kia buôn 

Xé vò dương thể xác hồn nhân gian.


Cho người khổ nhục tâm can  

Cũng vì tiền đã thân tàn trí suy 

Tiền ơi ngươi có nghĩ chi  

Một mảnh giấy mỏng có gì hơn đâu 

Nhưng làm bao kẻ lòng đau  

Trẻ già trai gái thân sầu hồn im  

Bao nhiêu người phải chết chìm  

Bởi Tiền… gieo bệnh tâm tim điên khùng…

Chu Long-ảnh internetChờ đợi (Tiền kiếp)

Chờ đợi (Tiền kiếp)

Tuyết Hàn 12-02-2018 4 216 1 0 [Đam mỹ]
Bạc-Tiền

Bạc-Tiền

Chu Long 09-07-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Tiền -Bạc

Tiền -Bạc

Chu Long 09-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 20 0 0 [Thơ]
Chúng ta

Chúng ta

Trân Châu 14-09-2018 1 6 0 0 [Truyện ngắn]
Đánh thức lời ru

Đánh thức lời ru

Lan Huong Nguyen 14-09-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Đông đã sang

Đông đã sang

Chu Long 14-09-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Đông mùa đôi lứa

Đông mùa đôi lứa

Chu Long 14-09-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Mùa đông

Mùa đông

Chu Long 14-09-2018 1 8 1 0 [Thơ]