Tiền

Tiền

Chu Long 2018-07-09 06:05:13 5 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Tiền là chiếc áo khoác người 

Vinh hoa phú quý tiếng cười lời ca 

Tiền thơm hương vị của hoa 

Buồn vui sướng khổ cũng là tiền thôi

Mua quyền bán chỗ đứng ngồi  

Tiền ơi ngươi đúng con mồi xảo khôn 

Nơi này bán chỗ kia buôn 

Xé vò dương thể xác hồn nhân gian.


Cho người khổ nhục tâm can  

Cũng vì tiền đã thân tàn trí suy 

Tiền ơi ngươi có nghĩ chi  

Một mảnh giấy mỏng có gì hơn đâu 

Nhưng làm bao kẻ lòng đau  

Trẻ già trai gái thân sầu hồn im  

Bao nhiêu người phải chết chìm  

Bởi Tiền… gieo bệnh tâm tim điên khùng…

Chu Long-ảnh internetChờ đợi (Tiền kiếp)

Chờ đợi (Tiền kiếp)

Tuyết Hàn 12-02-2018 4 206 1 0 [Đam mỹ]
Bạc-Tiền

Bạc-Tiền

Chu Long 09-07-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Tiền -Bạc

Tiền -Bạc

Chu Long 09-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 90 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 14 0 0 [Thơ]