Tiền -Bạc

Tiền -Bạc

Chu Long 2018-07-09 06:11:40 7 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1


Vì  tiền họ đã không cùng 

Mỗi người mỗi ngả không chung một đường 

Xâu xé nhau chẳng xót thương

Đâu cần ruột thịt máu xương nghĩa tình

Trai khôn không biết giữ mình 

Gái ngoan bán cái khiết trinh cho người 

Kẻ đi lừa lọc nơi nơi 

Cũng chỉ vì chỗ ám hơi đồng tiền.Đâu có bạc là đến liền 

Chỉ cần có lợi buồn phiền mặc ai 

Tiền nhiều lên mặt ra oai 

Bất nhân bất nghĩa ác sai cứ làm  

Biết tội lỗi vẫn tham lam  

Bởi tiền cho được muôn vàn ước mơ 

Tiền vùi nhau xuống bùn nhơ 

 Tiền-Bạc bịt mắt che mờ đức ân…

Chu Long-ảnh internetBạc-Tiền

Bạc-Tiền

Chu Long 09-07-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Chờ đợi (Tiền kiếp)

Chờ đợi (Tiền kiếp)

Tuyết Hàn 12-02-2018 4 220 1 0 [Đam mỹ]
Tiền

Tiền

Chu Long 09-07-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Ký ức đánh rơi

Ký ức đánh rơi

Bình Nhi 11-02-2019 1 12 0 0 [Thơ]
Khoảng trời lạc

Khoảng trời lạc

Bình Nhi 11-02-2019 1 16 0 0 [Thơ]
Yêu lầm

Yêu lầm

Winny Bùi 26-01-2019 1 33 0 0 [Thơ]
Kẻ yêu thầm

Kẻ yêu thầm

Winny Bùi 25-01-2019 1 31 0 0 [Thơ]
Yêu thầm hay yêu lầm

Yêu thầm hay yêu lầm

Winny Bùi 22-01-2019 1 146 0 0 [Tình yêu]
Hôm nay bạn mệt không?

Hôm nay bạn mệt không?

Ánh Tuyết 21-01-2019 1 23 0 0 []