Tiền -Bạc

Tiền -Bạc

Chu Long 2018-07-09 06:11:40 6 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1


Vì  tiền họ đã không cùng 

Mỗi người mỗi ngả không chung một đường 

Xâu xé nhau chẳng xót thương

Đâu cần ruột thịt máu xương nghĩa tình

Trai khôn không biết giữ mình 

Gái ngoan bán cái khiết trinh cho người 

Kẻ đi lừa lọc nơi nơi 

Cũng chỉ vì chỗ ám hơi đồng tiền.Đâu có bạc là đến liền 

Chỉ cần có lợi buồn phiền mặc ai 

Tiền nhiều lên mặt ra oai 

Bất nhân bất nghĩa ác sai cứ làm  

Biết tội lỗi vẫn tham lam  

Bởi tiền cho được muôn vàn ước mơ 

Tiền vùi nhau xuống bùn nhơ 

 Tiền-Bạc bịt mắt che mờ đức ân…

Chu Long-ảnh internetBạc-Tiền

Bạc-Tiền

Chu Long 09-07-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Chờ đợi (Tiền kiếp)

Chờ đợi (Tiền kiếp)

Tuyết Hàn 12-02-2018 4 218 1 0 [Đam mỹ]
Tiền

Tiền

Chu Long 09-07-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Say tình

Say tình

Quang Đào Văn 17-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Hoa Vien 14-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Cô dâu chú rể

Cô dâu chú rể

Quang Đào Văn 13-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 18 0 0 [Thơ]