Tiễn ông

Tiễn ông

Thuy Tran 2017-02-28 22:03:44 11 0 0 0

Nghe tên là biết nội dung rồi ha, chỉ là muốn đọc ra như điếu văn nhưng không có cơ hội, qua ngày đó mất rồi, bài đã được lược bỏ mấy đoạn cuối


Nghìn thu vẫy gọi sao tránh được

Dẫu rằng không nỡ nhưng đành bước đi

Dọn mình sạch sẽ lên nước Chúa

Rủ bỏ bụi trần không vấn vương.


Đời người là thế không sớm thì muộn

Trách than chi nữa cũng một chữ sầu

Chữ tình còn đó sao mà mất được

Kỷ niệm còn đó không thể quên nhau.


Ông đi đến đó chắc đẹp lắm

Chân trời rộng mở tha hồ dạo

Vạn vật thấu rõ trăm nghe mắt thấy

Biết đâu học phép lạ ban phước muôn nhà.


Chỉ mong người ở lại thôi tiếc nuối

Đoàn kết yêu thương có phải hơn

Mỉm cười may mắn, hạnh phúc sẽ đến thôi

Ông sẽ an lòng không dừng bước.