Tình một nửa

Tình một nửa

Mạc Vấn 2017-08-26 15:01:47 27 0 0 0


Cuộc tình chúng ta là cuộc tình một nửa?
Chưa được bao ngày đã vội vã xa nhau
Với tôi em là cuộc tình đầu
Với em tôi là người kế bước.


Cuộc tình chúng ta là cuộc tình một nửa?
Một nửa yêu thương, một nửa dỗi hờn
Hai trái tim chung nhịp xóa cô đơn
Nhưng tình một nửa nên chỉ trong giây phút.


Cuộc tình chúng ta là cuộc tình một nửa?
Một nửa cho người và một nửa cho ta?
Ta chim bói cá, em trăng ngà
Tình một nửa nên mặt hồ ngăn cách.


Cuộc tình chúng ta là cuộc tình một nửa?
Bỗng hỏi lòng tình vẹn có bao nhiêu?
Em chẳng nhớ ta sao ta mãi yêu nhiều?
Tình một nửa và vẹn nguyên có gì khác?


Cuộc tình chúng ta là cuộc tình một nửa?
Nhưng ta yêu người, tình cảm ấy...
Nửa thôi...