Tình Sầu

Tình Sầu

Thom Dang 2017-06-07 11:14:53 7 0 0 0

Cảm xúc...


Người ta vá áo bằng kim

Tôi đây xin hỏi vá tim bằng gì

Bỗng dưng em nói chia ly

Lòng anh tan nát lệ mi tuôn trào

Nỗi lòng anh biết làm sao

Khi em cất bước quên mau mối tình

Đã thế cộng khổ đồng sinh

Sao giờ lại để anh mình đơn côi

Giờ em khuất bóng xa xôi

Nơi kia hạnh phúc còn tôi khóc thầm

Bây giờ em đã biệt tăm

Không còn có kẻ đến thăm một người

Cầu cho em mãi xinh tươi

Hạnh phúc mãi mãi bên người em yêu

Còn tôi lạnh bóng sương chiều

Nơi đây có kẻ khóc thương mối tình...