Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2019-05-15 01:50:04 2099 3 5 206

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 5: Nô tỳ

Sau khi về tới Phàn Thành, Khổng Minh liền cho người gửi thêm thư đến cho Lưu Kỳ, trong lòng hết sức sốt ruột.

Một hôm đột nhiên Từ Thứ, quân sư trước đây của Lưu Bị đến tìm. Từ Thứ, tự Nguyên Trực, vốn là bạn học với Khổng Minh, sau khi bị Tào Tháo bày mưu phải rời bỏ Lưu Bị sang hàng Tào thì hết sức bất bình, đã từng thề không bao giờ hiến một kế một mưu nào cho Tào Tháo.

Lúc đó Tiểu Uyển, Khổng Minh và Lưu Bị đang ở tiền đường, Tiểu Uyển đang nói với Khổng Minh tình hình quân đội bên phía Tào Tháo thì nghe tin Từ Thứ đến, Tiểu Uyển liền nói với Khổng Minh:

- Nguyên Trực bị Tào Tháo phái đến là để khuyên chúng ta hàng Tào.

Khổng Minh nói:

- Nguyên Trực là người cố chấp, lời lúc trước nói ra sẽ không phản lại, Tào Tháo cử hắn đến chỉ là để lấy tiếng thiên hạ thế thôi, với tính của Tào Tháo, mấy vạn đại quân lại thua ta hai lần, hắn sao dễ dàng tha cho ta được.

Nói rồi cho mời Từ Thứ vào.

Từ Thứ bước vào liền quỳ xuống hành lễ với Lưu Bị, Lưu Bị vốn luôn quý trọng Từ Thứ, nhìn thấy rất cảm động, liền nói hết nỗi lòng ra. Được một lúc, Khổng Minh lên tiếng hỏi:

- Nguyên Trực không biết hôm nay đến đây có việc gì?

Từ Thứ nói:

- Tào Tháo cử tôi đến để khuyên Lưu hoàng thúc hàng Tào. Nhưng thật ra chỉ là lấy miệng thiên hạ thôi, chứ đại binh Tào đã chia thành tám đội, chuẩn bị bao vây Phàn Thành rồi.

Lưu Bị lúc này hết sức kinh ngạc, những chuyện này giống hệt những lời Khổng Minh và Tiểu Uyển nói lúc trước, khiến ông không thể không thầm thán phục hai con người trước mắt này.

Khổng Minh nói:

- Nếu đã như vậy Phàn Thành cũng không tiện ở lâu, chúng ta phải rút thôi.

Lưu Bị nói:

- Bây giờ ta nghĩ chúng ta nên tới Tương Dương, ta tin Lưu Tông sẽ giúp chúng ta một lần.

Tiểu Uyển lắc đầu lên tiếng:

- Không được, Lưu Tông sẽ không giúp chúng ta.

Khổng Minh gật đầu:

- Đúng vậy, Lưu Tông tuổi nhỏ, chỉ biết dựa vào Thái Thị và Thái Mạo. Nay chúng đã hàng Tào không lẽ nào lại giúp ta.

Lúc này Từ Thứ mới chú tâm đến Tiểu Uyển, kinh ngạc hỏi:

- Xin hỏi cô nương có phải là đệ tử của Thủy Kính tiên sinh?

Tiểu Uyển gật đầu:

- Tiên sinh còn nhớ ta sao?

Khổng Minh cũng lên tiếng hỏi:

- Hai người quen nhau sao?

Từ Thứ nói:

- Ba năm trước ta có đến thăm Thủy Kính, tình cờ gặp được. Nay nhìn thấy nên mới nhận ra.

Khổng Minh gật đầu:

- Ra là vậy.

Khổng Minh đã lâu không gặp Thủy Kính, lúc trước dù có gặp cũng là ngâm thơ uống trà, không hề để tâm đến người xung quanh nên không hề nhớ Tiểu Uyển.

Khổng Minh nói tiếp:

- Giang Lăng là nơi hiểm trở, chi bằng ta đến Giang Lăng trước. Người của ta phái đi gặp công tử Lưu Kỳ vẫn chưa về, ta cứ ở đó đã.

Tiểu Uyển lúc này liền gật đầu đồng ý, cô không muốn tùy tiện thay đổi lịch sử nên trừ những chuyện bất lợi cho Khổng Minh, những việc khác cô sẽ vẫn để nó phát triển theo đúng chiều hướng lịch sử.

Từ Thứ thấy mọi chuyện đã xong liền bái biệt, Lưu Bị giữ mãi không được nên đành ngậm ngùi để Từ Thứ đi. Trước khi đi lại nói không biết đường ra ngoài thành, nhờ Tiểu Uyển theo tiễn Từ Thứ một đoạn. Lúc hai người ra đến bên ngoài, Tiểu Uyển liền nói:

- Tiên sinh không biết có gì cần nói với ta?

Từ Thứ nói:

- Cô nương đã thẳng thắn vậy ta cũng không muốn vòng vo. Mấy năm trước ta và cô từng có dịp gặp mặt, lúc đó ta thấy ý của cô hết sức cao ngạo, Tào Tháo, Tôn Quyền đều không xem vào mắt, ngay cả Lưu hoàng thúc cũng bị cô nói là kẻ giả tạo, chỉ biết dùng tâm kế che mắt thiên hạ. Ta không biết vì sao Thủy Kính lại bảo cô đến giúp Lưu hoàng thúc. Nhưng nay Khổng Minh cảm phục tài đức của hoàng thúc mới xuống núi giúp người, cô đừng để cái ý sai lệch của mình ảnh hưởng đến Khổng Minh.

Tiểu Uyển nghe xong cười nhẹ một tiếng, nói:

- Tiên sinh có chút nhầm lẫn rồi. Thứ nhất, ta tới là để giúp Khổng Minh tiên sinh, không phải  giúp Lưu hoàng thúc; thứ hai, tiên sinh nghĩ mình hiểu được Khổng Minh tiên sinh bao nhiêu? Chẳng qua tiên sinh chỉ đi gán ghép cái ý của mình vào ý của ngài ấy. Tiên sinh là người làm đại sự, lại thiển cận như vậy, thật khiến người thất vọng.

Từ Thứ nghe xong tức giận:

- Cô nghĩ mình hiểu được Khổng Minh hay sao mà dám nói như vậy? Kẻ kì dị như cô thì biết gì mà dám lên tiếng nói càn? 

- Nguyên Trực huynh hình như hơi quá lời rồi đấy.

Nghe thấy giọng của Khổng Minh, cả hai người quay lại, nhìn thấy Khổng Minh đang đi tới, mặt không biểu tình, cất giọng khiến người ta lạnh sống lưng:

- Nguyên Trực là người của Tào Tháo, ở đây lâu ắt không tiện, huynh nhanh rời đi đi.

Từ Thứ nghe xong đành quay đầu đi, lúc đi nói với Khổng Minh:

- Tiên sinh là người anh minh, xin đừng để lời xàm ngôn của cô ta vào mắt.

Khổng Minh nói:

- Ta tự biết suy xét. Ta và Tiểu Uyển phải vào trong rồi, cáo từ.

Nói rồi quay lưng rời đi.

Vào bên trong, Khổng Minh lập tức phân phó người ngựa chuẩn bị lên đường, chuyện lúc nảy không hề nhắc lại. Lúc chuẩn bị xuất phát, Tiểu Uyển nhìn thấy Triệu Vân đang chuẩn bị hộ tống hai phu nhân của Lưu Bị lên đường, liền đi đến nói:

- Nhị vị phu nhân trên đường cẩn thận, Tiểu Uyển không thể ở bên chăm lo cho hai vị thật là có lỗi.

Mi phu nhân nói:

- Cô nương là người thân tín của quân sư, đương nhiên phải luôn ở bên cạnh ngài ấy rồi.

Tiểu Uyển cúi đầu lạy tạ, lại nói với Triệu Vân:

- Chốc nữa sẽ cực khổ cho tướng quân rồi. Mong tướng quân bảo trọng.

Nói đoạn quay lưng trở về bên Khổng Minh, Khổng Minh hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Tiểu Uyển nói:

- Trong cảnh loạn lạc, Mi phu nhân sẽ...

Khổng Minh hiểu ý, nói:

- Người chết có số, chúng ta không giúp được đâu.

Lưu Bị dẫn quân sang Giang Lăng, Khổng Minh liền sai Quan Vũ tới Giang Hạ mời Lưu Kỳ mang quân ra giúp, được lúc lâu sau vẫn không thấy tin tức, Khổng Minh và Tiểu Uyển phải đích thân chạy đến Giang Hạ. Giữa đường quân Lưu Bị bị tập kích, phải bỏ lại bá tánh mà chạy, lạc mất Triệu Vân cùng hai phu nhân. Sau đó Triệu Vân cứu được Cam phu nhân và con trai Lưu Bị là Lưu Thiện trở về còn Mi phu nhân chết trong chiến trận. Trận đánh cứu Lưu Thiện của Triệu Vân giữa mấy chục vạn đại quân trở thành truyền kỳ "Tử Long một ngựa cứu chúa" lưu truyền hậu thế.

Trong lúc quân Tào sắp đuổi đến nơi, may mắn Quan Vũ cùng Khổng Minh, Tiểu Uyển, Lưu Kỳ kéo quân đến kịp. Sau khi Lưu Bị được đưa đến Giang Hạ không lâu thì nghe tin Lỗ Túc của Giang Đông đến muốn viếng tang Lưu Biểu. Khổng Minh liền hỏi Lưu Kỳ:

- Lúc trước Tôn Sách chết Kinh Châu có đến viếng không?

Lưu Kỳ lắc đầu nói không, Khổng Minh lại nói:

- Vậy Lỗ Túc đến không phải vì viếng tang đâu.

Tiểu Uyển liền nói:

- Tiên sinh, Lỗ Túc đến là vì muốn cùng chúng ta liên quân chống Tào. Tào Tháo gửi thư đến cho Giang Đông chiêu hàng, Giang Đông rối loạn, phía quan văn chủ hàng, phía quan võ chủ chiến, Tôn Quyền không biết giải quyết thế nào nên mới cho Lỗ Túc đến đây.

Khổng Minh liền đáp:

- Thế thì dễ rồi, ta sẽ theo hắn đến Đông Ngô, khiến cho Giang Đông đánh với quân Tào. Nếu Tào thắng, ta thừa cơ lấy sáu quận Giang Đông. Nếu quân Giang Đông thắng, ta liền nhân đó lấy luôn Kinh Châu.

Sau khi bàn xong liền mời Lỗ Túc vào. Lỗ Túc nói:

- Ta nghe hoàng thúc giao đấu với Tào đã lâu, không biết thực lực quân Tào thế nào?

Lưu Bị nói:

- Ta cũng không rõ, phải hỏi Khổng Minh mới biết được.

Liền cho gọi Khổng Minh ra. Tiểu Uyển không đi theo. Khổng Minh ra tới, Lỗ Túc lại hỏi:

- Tiên sinh xin cho biết tình hình quân Tào mạnh yếu ra sao?

Khổng Minh nói:

- Quân Tào chỉ là một đám ô hợp, ta đã biết hết kế chúng, chỉ là không có đất dụng võ đó thôi.

Lỗ Túc lại nói:

- Vậy sao chúng ta không cùng nhau liên quân, xin tiên sinh cùng ta về Giang Đông, gặp chủ công ta bàn chuyện.

Khổng Minh đồng ý, nhưng Lưu Bị lại nói:

- Chi bằng tiên sinh cho người khác đi, tiên sinh là tay chân của ta, nay đi rồi chẳng khác nào chặt tay ta.

Khổng Minh từ chối:

- Đây là đại sự, không thể giao cho người ngoài. Chủ công yên tâm, ta đi sẽ nhanh chóng trở về. 

Nói rồi nhanh chóng vào trong chuẩn bị. Vừa vào liền gặp Tiểu Uyển đang nói chuyện với Triệu Vân, Khổng Minh liền ho khan một tiếng. Nhìn thấy Khổng Minh, hai người liền hành lễ. 

Triệu Vân hỏi:

- Không biết Lỗ Túc đến có việc gì?

Khổng Minh đáp:

- Ta chuẩn bị sang Đông Ngô bàn chuyện liên quân chống Tào.

Triệu Vân liền nói:

- Vậy quân sư xin bảo trọng, Tiểu Uyển cô nương cứ để ta chăm sóc.

Khổng Minh sắc mặt tối lại, ánh mắt ánh lên hàn quang, cất giọng nói không nhanh không chậm:

- Tiểu Uyển đến đây để giúp ta phá Tào, nay ta đi sao cô ấy lại không đi.

Nói rồi quay sang Tiểu Uyển:

- Chúng ta đi chuẩn bị.

Triệu Vân mặt mày khó hiểu, không biết ai đã chọc giận quân sư đây? 

Tiểu Uyển lập tức đi theo Khổng Minh, cô hỏi:

- Tiên sinh mang theo ta không sao chứ?

Khổng Minh nói:

- Ta đã nói với Lỗ Túc sẽ mang theo một nô tỳ.

Mặt Tiểu Uyển đanh lại:

- Tiên sinh nói đùa sao?

Khổng Minh nhẹ nhàng lắc đầu.

Tiểu Uyển vẻ mặt hắc tuyến, cô lại trở thành nô tỳ của Gia Cát Khổng Minh sao?

Sau khi chuẩn bị cả hai người lên thuyền theo Tử Kính đến Giang Đông.

Trên thuyền Tiểu Uyển nói với Khổng Minh:

- Tôn Quyền thực sự chưa có ý hàng Tào hay không, nay gọi tiên sinh đến chỉ để xem tiên sinh nói sao rồi mới quyết định.

Khổng Minh nhẹ gật đầu.

Lỗ Túc đi tới, Tiểu Uyển lập tức rời đi. Lỗ Túc nói với Khổng Minh:

- Tiên sinh có gặp chủ tôi cũng đừng nói quân Tào có đến mấy chục vạn đại quân nhé.

Khổng Minh nói:

- Ta tự có chủ ý, tiên sinh yên tâm.

Lỗ Túc nhìn Tiểu Uyển đang đứng đằng xa, dáng vẻ thướt tha, mặt đẹp như ngọc, liền nói:

- Tiên sinh đã có tài mạo phi phàm, người bên cạnh của tiên sinh cũng bất phàm như vậy, thực khiến người ngưỡng mộ.

Khổng Minh trầm giọng nói:

- Tiên sinh quá khen rồi, bất quá đúng là Tiểu Uyển cũng có chút nhan sắc, suốt ngày bị tiểu nhân dòm ngó, khiến ta rất phiền lòng.

Lời nói ra khiến Lỗ Túc cũng phải im lặng, đây chẳng phải là muốn nói Tử Kính hắn là tiểu nhân chỉ biết đi dòm ngó mỹ nhân sao?

Khổng Minh và Tiểu Uyển đến Đông Ngô sẽ xảy ra chuyện gì? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ.

Đọc tiếp: Chương 6: Tranh tài cùng quần hùng