Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2019-05-15 01:50:04 2099 3 5 206

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Chương 8: Hiến nghệ

Sáng hôm sau, Tiểu Uyển nói với Khổng Minh:

- Hôm nay tuy Tôn Quyền đã đồng ý với Chu Du sẽ đánh Tào nhưng trong lòng vẫn sẽ đắn đo không quyết.

Khổng Minh nói:

- Nếu vậy ta sẽ đi gặp Chu Du, bảo hắn đến khuyên Tôn Quyền lần nữa.

Tiểu Uyển nói:

- Tiên sinh, Chu Du có tính nghi kị rất cao, sau này sẽ gây khó dễ cho tiên sinh rất nhiều.

Khổng Minh cười nói:

- Ta mà đi sợ Chu Du sao? Để xem hắn bày được trò gì?

Vừa nói xong đột nhiên Chu Du đến tìm, Khổng Minh và Tiểu Uyển nghe tin liền ra ngoài tiếp. Lúc nhìn thấy Chu Du, thân mặc trường bào màu đen, bên hông đeo bội kiếm, gương mặt tuấn tú, ánh mắt uy nghi, Tiểu Uyển liền nghĩ đây đúng là Chu Lang trong truyền thuyết, chẳng lẽ lịch sử chỉ tả sai nhan sắc của nữ nhân thôi sao?

Chu Du nhìn thấy Khổng Minh đi ra liền thi lễ chào hỏi, lúc nhìn đến Tiểu Uyển đang đi sau lưng Khổng Minh, hồn phách Chu Du lập tức bay mất. Cả đời hắn cứ tưởng không có bất cứ nữ nhân nào sánh được với nhị Kiều, nay người trước mặt còn có phần hút hồn hơn.

Chu Du ngây ngẩn mãi, Khổng Minh nhìn thấy liền lên tiếng nói với Tiểu Uyển:

- Cô vào trong đi, đừng làm phiền ta và đô đốc bàn việc.

Nói rồi quay sang Chu Du:

- Hôm nay đô đốc đến tìm không biết có chuyện gì?

Chu Du lấy lại tinh thần liền nói:

- Ta đến đây là để bàn việc chuẩn bị cùng tiên sinh phá Tào.

Khổng Minh nghe xong lắc đầu nói:

- Tâm Tôn tướng quân chưa yên, theo ta thấy đô đốc nên đi gặp riêng ngài ấy trước rồi hãy bàn chuyện phá Tào.

Chu Du nghe vậy tối đó lập tức đến tìm Tôn Quyền. Quả đúng như lời Khổng Minh, Tôn Quyền vẫn lo sợ đánh không thắng được Tào, sau khi Chu Du nói chuyện với Tôn Quyền xong đi ra ngoài gặp Lỗ Túc, nói:

- Khổng Minh vừa gặp một lần đã nắm được lòng chủ công, hắn tài hơn ta mười lần, không trừ đi sau này ắt là họa cho Đông Ngô.

Lỗ Túc vội can:

- Ta cùng hắn liên minh phá Tào, nay đô đốc đòi giết hắn sao được, anh trai hắn đang làm quan ở Đông Ngô, chi bằng bảo hắn đến kêu Khổng Minh ra hàng Đông Ngô ta thì hơn.

Chu Du nghe theo, hôm sau liền kêu Gia Cát Cẩn là anh trai Gia Cát Lượng đến nhà khách gặp Khổng Minh.

Vừa nghe tin báo anh trai Khổng Minh đến tìm, Tiểu Uyển liền nói:

- Gia Cát tiên sinh hôm nay đến đây là theo lệnh Chu Du đến bảo ngài sang hàng Đông Ngô.

Khổng Minh gật đầu, đi ra ngoài gặp Gia Cát Cẩn. Vừa thấy Khổng Minh, Gia Cát Cẩn liền ôm mặt khóc, nói:

- Anh em ta là thân huynh đệ, như tay chân, máu thịt, nay lại phải chia cách thế này khiến ta thực đau lòng.

Khổng Minh nghe xong hiểu ý, cười nói:

- Vậy chi bằng anh sang hàng Lưu hoàng thúc đi thì hai anh em ta sẽ sớm tối có dịp bên nhau.

Gia Cát Cẩn nghe xong không biết nói sao, đành xin bái biệt về báo lại với Chu Du mọi chuyện. Chu Du lập tức nói:

- Ta chắc chắn phải trừ cho được Khổng Minh.

Sau khi phát binh, một ngày Chu Du cho gọi Khổng Minh đến, Tiểu Uyển nói:

- Chu Du gọi tiên sinh đến là để bảo tiên sinh đi đốt lương của quân Tào.

Khổng Minh nói:

- Hắn muốn ép chết ta cũng phải tìm cách thông minh một chút, trẻ con cũng không mắc được phải mưu này thì ta sao mà chết được.

Nói rồi đến gặp Chu Du. Chu Du thấy Khổng Minh, liền nói:

- Xưa quân Tào ít mà thắng được Viên Thiệu nhiều là do kế đốt sạch lương của quân Thiệu ở Ô Sào, nay ta đã biết lương của quân Tào ở Tụ Dĩ sơn, không biết tiên sinh có thể nào đi lần này không? Nếu thành công thì công đầu là của tiên sinh đó.

Khổng Minh nói:

- Nếu đô đốc đã nói vậy thì Lượng ta đương nhiên phải nhận rồi.

Nói rồi rời đi. Lỗ Túc liền hỏi Chu Du:

- Sao đô đốc lại bảo Khổng Minh đi đốt lương của Tào?

Chu Du nói:

- Tào Tháo vốn đa nghi, sao lại dễ để ta đi đốt lương của chúng? Ta sai Khổng Minh đi là để hắn bại trận mà chết đó thôi. Bây giờ tiên sinh hãy thay ta đi hỏi Khổng Minh xem hắn có kế gì không.

Lỗ Túc nghe lời liền đến gặp Khổng Minh. Lúc vào thấy Khổng Minh đang chuẩn bị đồ liền hỏi:

- Tiên sinh đi lần này có chắc thắng không?

Khổng Minh cười nói:

- Ta mã chiến, sa chiến, lục chiến, thủy chiến thứ gì cũng tinh thông, còn Chu Du chỉ giỏi thủy chiến thôi, đương nhiên ta phải thành công rồi.

Lỗ Túc nghe xong về nói lại với Chu Du, Chu Du tức giận quyết định không để Khổng Minh đi nữa mà đích thân sẽ dẫn binh đi. Lỗ Túc can mãi không được đành đến tìm Khổng Minh. Vừa vào cửa Khổng Minh đã lên tiếng:

- Có phải Chu đô đốc muốn tự mình dẫn binh đi không?

Lỗ Túc kinh ngạc hỏi:

- Sao tiên sinh biết?

Khổng Minh cười nói:

- Xin tiên sinh về gặp Chu đô đốc nói rằng, nếu ngài ấy không muốn mất mạng thì đừng đi. Tào Tháo là chuyên gia đốt lương người khác, sao dễ để người khác đốt lương mình? Chúng ta đã liên minh thì nên đồng lòng mới đúng.

Lỗ Túc quay về nói lại với Chu Du, Chu Du giận lắm, Lỗ Túc can mãi mới được.

Ít lâu sau Lưu Bị cử Mi Trúc đến dâng lễ cho Chu Du, Chu Du gửi lời mời Lưu Bị đến doanh trại xem qua nhưng thực chất là có ý giết Lưu Bị. Lúc đó Khổng Minh và Tiểu Uyển đang ở trong doanh trại, nghe tiếng đàn hát trong trại Chu Du, Tiểu Uyển liền nói:

- Lưu hoàng thúc đến đây rồi.

Khổng Minh lập tức buông ly trà trong tay hỏi:

- Ý cô là sao?

Tiểu Uyển nói:

- Lưu hoàng thúc nhận lời mời của Chu Du đến thăm doanh trại, nhưng thật ra là Chu Du muốn giết ngài ấy.

Khổng Minh hốt hoảng đứng lên:

- Sao cô không nói sớm?

Đang định chạy ra ngoài thì bị Tiểu Uyển ngăn lại:

- Tiên sinh nghe ta nói hết đã. Lưu hoàng thúc có dẫn theo Quan tướng quân.

Khổng Minh lúc này mới yên tâm, liền cùng Tiểu Uyển lên thuyền ngồi đợi Lưu Bị. Tiểu Uyển hỏi:

- Tiên sinh gặp hoàng thúc làm gì?

Khổng Minh nói:

- Để dặn dò chủ công chuẩn bị sẵn quân binh và thuyền đón ta về. Ta vốn định sẽ cho chuyển tin đến chủ công, nhưng nay người đã đến đây rồi.

Tiểu Uyển lại hỏi:

- Tiên sinh sao biết được ngày chúng ta về?

Khổng Minh nói:

- Trong khoảng thời gian này gió Đông chỉ nổi lên có mấy ngày. Quân Tào chưa thông thủy chiến nên không thể cho khai chiến sớm. Vậy thì cuộc chiến sẽ được phát động bởi Chu Du vào những ngày có gió Đông. Ta sẽ trở về vào những ngày này.

Tiểu Uyển gật đầu, trong lòng thầm thán phục Khổng Minh thêm mấy phần.

Chờ một lúc thì Lưu Bị đến, hai bên nói chuyện một hồi, Khổng Minh căn dặn đầy đủ rồi xuống thuyền để Lưu Bị trở về.

Ít lâu sau quân Tào kéo đến, bị Chu Du đánh cho tan tác, Tào Tháo tức giận, lúc đó Tưởng Cán xưng là bạn cũ của Chu Du muốn đến khuyên Chu Du hàng Tào. Tào Tháo đồng ý cho người đưa Tưởng Cán đến trại Chu Du.

Chu Du nghe Tưởng Cán đến liền gọi chư tướng nói:

- Lát nữa mọi người phải...

Căn dặn xong, Chu Du như chợt nhớ ra thứ gì, liền quay sang hỏi Lỗ Túc:

- Khổng Minh có phải có mang theo một nô tỳ?

Lỗ Túc nói:

- Phải, hình như tên là Tiểu Uyển. Vị cô nương này dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn, ăn nói dịu dàng khéo léo, phải nói là hết sức hoàn hảo.

Chu Du liền hỏi:

- Vậy tiên sinh có biết cô ta có tài gì như đánh đàn hay múa hát gì không?

Lỗ Túc đáp:

- Ta từng thấy cô ta đàn với Khổng Minh, trình độ đàn phải nói là tuyệt diệu vô cùng.

Chu Du cười nói:

- Vậy được, xin tiên sinh đến nói với Khổng Minh thế này...

Lúc này Khổng Minh đang ngồi trong doanh trại cùng Tiểu Uyển. Tiểu Uyển nói:

- Hôm nay Tưởng Cán đến là trúng bẫy Chu Du rồi. Chu Du cho Tưởng Cán cầm thư giả về cho Tào Tháo, vu tội cho Thái Mạo và Trương Doãn. Tào Tháo chém Thái Mạo, Trương Doãn xong lại lập Vu Cấm, Mao Giới làm đô đốc thủy quân. Hơn nữa Tưởng Cán giữa đường gặp được Bàng Thống liền đưa đến cho Tào Tháo, Bàng Thống liền xúi giục Tào Tháo kết thuyền lại làm một.

Khổng Minh nói:

- Đã kết thuyền làm một thì gặp hỏa công sao chạy được? Tào Tháo nghĩ gì vậy?

Vừa nói liền có người vào báo Lỗ Túc đến. Lỗ Túc gặp Khổng Minh nói:

- Hôm nay Chu đô đốc có bạn đến thăm, biết Tiểu Uyển cô nương có tài đánh đàn hơn người nên có ý mời Tiểu Uyển cô nương đến hiến nghệ, không biết ý tiên sinh thế nào?

Khổng Minh nghe xong sắc mặt tối đen, nhìn Tiểu Uyển rồi lại nhìn Lỗ Túc:

- Chuyện này không...

Tiểu Uyển lập tức lên tiếng cắt ngang:

- Xin Lỗ Túc tiên sinh về báo với Chu đô đốc rằng Tiểu Uyển chuẩn bị xong sẽ đến ngay.

Lỗ Túc đi rồi Khổng Minh liền nói:

- Cô không được đi.

Tiểu Uyển nhìn Khổng Minh:

- Chuyện này hoàn toàn không có ghi chép trong lịch sử, ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nếu không đi sẽ có chuyện lớn, hơn nữa ta cũng muốn xem Chu Du có mưu kế gì.

Khổng Minh vẫn lắc đầu, nói:

- Nhưng nếu cô xảy ra chuyện thì mặt mũi đâu ta gặp Thủy Kính? Nghe ta, đừng đi.

Tiểu Uyển nói:

- Lần này không đi thì không biết Chu Du sẽ lại làm ra chuyện gì. Ta không đi không được đâu.

Khổng Minh nói:

- Vậy ta đi cùng với cô.

Tiểu Uyển không cãi được đành ôm đàn cùng Khổng Minh rời khỏi trại.

Đến trại của Chu Du, Khổng Minh nói:

- Chu đô đốc mở tiệc không biết Lượng ta có phần phúc đến dự hay không?

Chu Du sắc mặt tối sầm, đáp:

- Tiên sinh đã đến thì là phúc của ta mới đúng.

Liền cho người mang thêm bàn ghế ra cho Khổng Minh. Lúc sau, Chu Du nhìn Tiểu Uyển hỏi:

- Vị này là Tiểu Uyển cô nương?

Tiểu Uyển bước lên, cất giọng nói:

- Tiểu Uyển tham kiến đô đốc.

Chu Du im lặng, cô gái này quá đẹp, đẹp đến mê người, ngay cả Tiểu Kiều đang đứng bên cạnh cũng thua kém một bậc. Nhìn sang thấy Tưởng Cán đã hồn bay phách lạc từ lâu. Chu Du lên tiếng:

- Hôm nay ta đang rất vui, nghe nói cô nương có tài đánh đàn rất hay, ta thực sự muốn mở rộng tầm mắt.

Tiểu Uyển nói:

- Đô đốc quá khen rồi, không biết ngài muốn nghe bài nào?

Chu Du nói:

- Tùy cô nương.

Tiểu Uyển bắt đầu đàn, tiếng đàn huyền ảo, ngân nga như rót vào tai. Chu Du hoàn toàn kinh ngạc, không ngờ trên thế gian này lại có tiếng đàn hay đến như vậy, từng cái kéo dây của Tiểu Uyển như đi vào lòng Chu Du, khiến hắn mất cả hồn phách. Khi tiếng đàn dừng lại, tất cả mọi vỗ tay thán phục không ngớt lời.

Liệu Chu Du có toan tính gì? Tình tiết tiếp theo, chương sau sẽ rõ. 

Đọc tiếp: Chương 9: Mười vạn mũi tên