Tôi muốn like để biết anh là ai!

Tôi muốn like để biết anh là ai!

Tâm Trần 2017-04-27 11:08:51 26 0 0 0

Giữ lại từng phút giây cho tuổi trẻ......


Sáng ra đã thấy anh đẹp trai

Đằng xa nghe ngóng, thấy anh hài

Vẻ đẹp hút hồn cô em gái

Bỗng chợt muốn biết anh là ai.


Đêm  đến mơ giấc bỗng thật dài

Nghĩ về anh thao thức, lòng tê tái

Giá như anh chưa hề có bạn gái

Thì em đã nói một câu like.


Bây giờ biết làm sao cho phải

Vì lòng nỡ nở duyên tình ái

Ôi! Sự đời thật ngang trái

Làm thế nào để không là người sai.

_____Xanh_____
Em là ai?

Em là ai?

Phương Kem 05-04-2017 1 37 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 30 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]