Trả lại cho em

Trả lại cho em

Lan Hương 2017-07-21 08:28:46 14 0 0 0

Khi yêu, nhiều khi người ta cõ những cảm xúc chán chường, cảm giác như người mình yêu thương rửng rưng với mình, nhiều khi nói ra chỉ muốn được người ấy quan tâm nhiều hơn....


Trả lại em anh của ngày xưa nhé

Ấm áp yêu thương suốt đoạn đường

Quan tâm chăm sóc em từng chút

Em hờn em dỗi chuyện tý ti.


Bây giờ sao như là nước ốc

Kiểu giống người dưng nhưng từng yêu

Em hờn em dỗi kệ em nhé

Tự hờn tự hết có thế thôi.


Em biết tình yêu là như thế

Có lúc yêu thương lúc chán chường

Nhưng nếu yêu, tin nhau là thế

Đừng như nước ốc, bạc như vôi!