Trái tim hồng

Trái tim hồng

Chu Long 2018-07-09 05:48:36 26 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Em mãi là mây gió sương

Sông quê mát ngọt đại dương thái bình

Là viên ngọc sáng nguyên sinh

Vầng trăng rằm tỏ bình minh dạt dào.


Cau trầu vôi đã quyện trao

Dù cho trời đất thét gào bão giông

Hay quỹ đạo ngược xoay vòng

Em mãi là trái tim hồng trong anh!

Chu Long