Trăng

Trăng

Quang Đào Văn 2018-09-22 14:13:14 11 0 0 0

Thơ Đào Quang


Trăng giống như cái đĩa
Tròn lẳn giữa đêm rằm
Trăng trong như mắt trẻ
Chẳng nhuốm màu tháng năm

Trăng cũng giống lưỡi liềm
Giúp mẹ em gặt hái
Trăng cũng như con thuyền
Để bố em chèo lái

Mẹ gọi trăng bằng chị
Bố lại gọi bằng ông
Cứ đêm đêm lại sáng
Dù xuân, hạ, thu, đông.Thương người vá trăng

Thương người vá trăng

Hoàng Oanh 05-08-2018 1 211 1 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 30 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]