Trăng côi

Trăng côi

Trịnh Ngọc Lâm 2017-10-31 07:58:39 11 0 0 0


Trăng khuya đã rụng chân cầu
Luyến lưu chi nữa mà sầu hỡi ai
Tình mình nay đã tàn phai?
Vầng trăng xẻ nửa lệ dài gối đêm

Sương khuya ướt đẫm bên thềm
Vướng đan niềm nhớ lại nêm cô sầu
Sợi dây duyên nợ dài thêm
Người buông kẻ níu ướt mềm tim côi

Hay là...ta sẽ...buông thôi
Biệt ly, mãi mãi để rồi xa nhau
Kể chi duyên cũ đã nhàu
Yêu sai, cố níu, lại đau riêng mình...Trăng đông

Trăng đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-06-2017 1 21 0 4 [Thơ]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 8 0 0 [Thơ]
Dại trăng

Dại trăng

Trịnh Ngọc Lâm 08-01-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Nửa vầng trăng

Nửa vầng trăng

Trịnh Ngọc Lâm 30-12-2017 1 2 0 0 [Thơ]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 17-01-2018 55 753 2 6 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-01-2018 55 8023 20 170 [Truyện dài.]
Vọng tưởng

Vọng tưởng

Trịnh Ngọc Lâm 17-01-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Biệt đông

Biệt đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Vọng tình

Vọng tình

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lời cuối mùa đông

Lời cuối mùa đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 5 0 0 [Thơ]