Trăng đông

Trăng đông

Trịnh Ngọc Lâm 2017-06-12 10:54:03 21 0 4 0

Một mình uống ánh trăng đông giải sầu


Gió chiều ngõ vắng buồn thiu

Rụng đầy xác lá đìu hiu thu hờn

Tiêu trầm ủ rũ đòi cơn

Nhà xiêu, ngọn trúc nào hơn bão vờn


Lòng sầu cảnh cũng giận hờn

Bàng hoàng khô lệ chập chờn nước non

Hằng Nga lạnh lẽo đời son

Một mình uống ánh trăng non giải sầu...Trăng côi

Trăng côi

Trịnh Ngọc Lâm 31-10-2017 1 11 0 0 [Thơ]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 8 0 0 [Thơ]
Dại trăng

Dại trăng

Trịnh Ngọc Lâm 08-01-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Nửa vầng trăng

Nửa vầng trăng

Trịnh Ngọc Lâm 30-12-2017 1 2 0 0 [Thơ]
Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 64 0 2 [Tản văn]
Đông về vắng anh

Đông về vắng anh

Mưa Ngâu 02-09-2017 1 48 1 1 [Tản văn]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 17-01-2018 55 753 2 6 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-01-2018 55 8023 20 170 [Truyện dài.]
Vọng tưởng

Vọng tưởng

Trịnh Ngọc Lâm 17-01-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Biệt đông

Biệt đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Vọng tình

Vọng tình

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lời cuối mùa đông

Lời cuối mùa đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 5 0 0 [Thơ]