Trăng đông

Trăng đông

Trịnh Ngọc Lâm 2017-06-12 10:54:03 20 0 4 0

Một mình uống ánh trăng đông giải sầu


Gió chiều ngõ vắng buồn thiu

Rụng đầy xác lá đìu hiu thu hờn

Tiêu trầm ủ rũ đòi cơn

Nhà xiêu, ngọn trúc nào hơn bão vờn


Lòng sầu cảnh cũng giận hờn

Bàng hoàng khô lệ chập chờn nước non

Hằng Nga lạnh lẽo đời son

Một mình uống ánh trăng non giải sầu...Trăng côi

Trăng côi

Trịnh Ngọc Lâm 31-10-2017 1 10 0 0 [Thơ]
Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 47 0 2 [Tản văn]
Người đi sau mùa Đông.

Người đi sau mùa Đông.

Xôi Gấc 10-06-2017 1 44 3 10 [Tản văn]
Đông về vắng anh

Đông về vắng anh

Mưa Ngâu 02-09-2017 1 44 1 1 [Tản văn]
Mùa đông trong anh

Mùa đông trong anh

Phương Kem 06-05-2017 1 37 0 0 [Thơ]
Ở phía sau em

Ở phía sau em

My Chu 20-11-2017 11 1548 4 16 [Ngôn tình]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 20-11-2017 45 5233 17 151 [Truyện dài.]
Gọi anh là cơn mơ

Gọi anh là cơn mơ

Thúy Tiên 18-11-2017 1 19 0 0 [Thơ]
Thứ còn vấn vương

Thứ còn vấn vương

Lạc Vũ 17-11-2017 1 6 0 0 [Thơ]