Trị hùm đã có thầy cao tay

Trị hùm đã có thầy cao tay

Quang Đào Văn 2018-12-07 13:29:14 15 0 0 0

Thơ Đào Quang


Gặp Sing, gặp Thái, gặp Ma-Lay
Chung kết ba - Hai thập kỷ nay
Voi chiến, chó hoang dừng cuộc chiến
Long tranh hổ đấu lại càng hay
Mười năm cột mốc từng ghi dấu
Nhuệ khí dâng cao núi sánh tày
Người Mã hung hăng chờ đợi đấy
Trị "hùm" đã có "thầy" cao tay.