Trong mắt người có quá khứ tạt ngang

Trong mắt người có quá khứ tạt ngang

Phongx 2017-05-29 23:50:43 24 0 0 0

Trong mắt người có quá khứ tạt ngang...


Trong mắt người có quá khứ tạt ngang
mình quen nhau giữa ngày mưa cuối tháng
anh mang đến một nụ cười tươi rạng
anh mang đi cả khoảng nắng giao mùa...

Trong mắt người có những thoáng đón đưa
có cười vui, có giận hờn cãi vã
có hạnh phúc, có yêu thương, cũng đôi lúc mệt nhoài giữa dòng đời hối hả
còn có một ngày, anh bỏ rơi tất cả, rẽ ngang...

Trong mắt người có quá khứ tạt ngang
một chiều mưa mình chẳng còn gặp gỡ
anh mang đi một chuyện tình đã lỡ
anh bỏ rơi một mớ nắng chưa tàn...

Gặp lại anh ngày mưa cuối tháng
Thoáng mắt người thấy quá khứ tạt ngang...