Truyện phổ thơ Việt Nam

Truyện phổ thơ Việt Nam

Trung Ngo 2017-08-25 10:52:10 217 2 1 51

Những bài thơ gần gũi với học sinh như Chí Phèo, Ếch Ngồi Đấy Giếng, Cậu Bé Thông Minh các bạn thường được nghe bằng văn xuôi, vậy như thế nào nó được phổ thành bằng những vần thơ song thất của mình nhỉ?


Ếch ngồi đáy giếng

Câu chuyện kể cái hay cuộc sống 

Truyện kể về cảnh sống huênh hoang

Những ai ra vẻ ngang tàng

Cho mình luôn đúng trái ngang với đời.


Truyện tuy ngắn nhưng lời sắc bén

Dạy chúng ta phải biết khôn ngoan

Đừng như con ếch ngang tàng

Sau này hối hận, hai hàng lệ rơi.


Tôi xin kể đầu đuôi câu chuyện

Dưới giếng sâu có ếch không rời

Ếch nhìn lặng lẽ một nơi

Một hôm ếch bảo bầu trời bằng đây.

Miệng giếng nhỏ nghiêng đâu cũng vậy


Bốn bức tường đâu thấy được thêm

Ngó nghiêng hờ hững bậc thềm 

Tầng nhìn nhỏ hẹp cho nên nói càn.


Hiểu biết ít nên càng kiêu ngạo 

Giỏi nhận mình nhận ngáo làm vua 

 Ếch quen lối sống dung đùa

Giỏi tài nhận thắng chẳng thua một lần.


Ếch vừa dẫm vào chân tật xấu

Ở giếng sâu đâu thấy được thêm

Giếng đây nằm ở bậc thềm

Ta là chúa tể đừng nên động vào.


Rồi hôm nọ mây bao phủ hết 

Mưa dần về ngập hết giếng sâu

Tràn luôn bể giếng ngập đầu

 Sau trời mưa lớn giếng sâu cũng đầy.


Dòng nước cuốn thân gầy vua

ếch Đẩy ra ngoài làm lệch không gian

Đột nhiên hoàn cảnh an bày

Ếch ngồi giếng hẹp mà hay sự đời.


Lúc đầu ếch khinh thường mặt đất

Giống giếng mình chẳng thật lạ đâu 

Ta từng chúa tể bấy lâu 

Nhưng giờ mặt đất ngát bầu mênh mông.


Nhìn một lát trong lòng ếch

hoảng Một bầu trời với khoảng không gian 

Sao mà rộng lớn hơn ta 

Tầm nhìn hơn giếng xung quanh lạ kì.


Nhưng vì ếch vốn kiêu ngạo quá

Thấy trời cao nhưng chẳng biết ta 

Một con trâu lớn đi qua

Ếch không thèm né bị chà chết toi.


Truyện tuy phiếm nhưng lời rõ rệt

Khuyên chúng ta tính nết thật thà

Ai mà tỏ vẻ huênh hoang

Sẽ như vua ếch nghênh ngang đi đời.

Đọc tiếp: Hồi kí Hàn Mặc Tử