Truyện phổ thơ Việt Nam

Truyện phổ thơ Việt Nam

Trung Ngo 2017-08-25 10:52:10 217 2 1 51

Những bài thơ gần gũi với học sinh như Chí Phèo, Ếch Ngồi Đấy Giếng, Cậu Bé Thông Minh các bạn thường được nghe bằng văn xuôi, vậy như thế nào nó được phổ thành bằng những vần thơ song thất của mình nhỉ?


Nói dối như Cuội, lừa ông chú (1)

Một hôm nọ được đi cùng chú

Cuội xách theo cái thúng phía sau

Bỗng nhiên chạy tiến bỏ xa

Rồi cầm thúng úp bãi phân bên đường.

 

Khi người chú đến nơi Cuội nói:

"Úp được con chim ngói ngon ơ

Nhưng con chẳng biết bây giờ

Thò tay nó mất đành nhờ chú thôi.

 

Chú hãy trở về rồi lấy lưới

Phen này thì bắt được mồi ngon

Đem về đánh chén chiên giòn

Thêm ba đồ nhắm đâu còn gì hơn."

 

Người chú tưởng chim con bị bẫy

Thêm máu tham nên chạy về nhà

Lấy đồ giăng lưới xung quanh

Mọi người xúm lại, vài giây đã đầy.

 

Nhưng khi Cuội giở ra thì thấy

Thấy bãi phân ai nấy đều cười

Chẳng có một bóng chim nào

Trong lòng hờn ghét băm gan ruột bầm.

 

Bèn quyết định về nhà đánh Cuội

Cho một phen cái tội xạo ke

đập cho một trận đê mê

Chết không ra chết, tê tê tới già.

 

 

Đọc tiếp: Nói dối như Cuội, lừa ông chú (2)