Truyện phổ thơ Việt Nam

Truyện phổ thơ Việt Nam

Trung Ngo 2017-08-25 10:52:10 217 2 1 51

Những bài thơ gần gũi với học sinh như Chí Phèo, Ếch Ngồi Đấy Giếng, Cậu Bé Thông Minh các bạn thường được nghe bằng văn xuôi, vậy như thế nào nó được phổ thành bằng những vần thơ song thất của mình nhỉ?


Sự tích thánh gióng

Vào đời đế vương Hùng thứ sáu

Giặc Ân gây đổ máu nước ta

Vua ban chiếu chỉ bảo là

Đi tìm người giỏi tài ba hơn người.

 

Thuở ấy ở Làng Phù Đổng đó

Có người mẹ chịu khó nuôi con

Tên là Gióng, ba tuổi tròn

Vẫn chưa biết nói vẫn còn im re.

 

Một hôm sứ giả về kêu gọi

Gióng lắng nghe rồi nói mẹ ơi

Xin mẹ hãy bước ra mời

Con xin được gửi đôi lời lên vua.

 

Tôi nói thật không đùa đâu nhé

Hãy đi về rồi kể với vua

May cho bộ giáp sắt vừa

Thêm con ngựa sắt không thừa một li.

 

Thêm gậy sắt ta đi đánh giặc

Nón nhớ thêm, bỏ mặc linh tinh

Sứ liền phi thẳng về dinh

Báo cho vua biết sự tình như trên.

 

Làng Phù Đổng cùng lên nhà Gióng

Góp cơm ăn, gạo hóng người tài

Ăn xong đứng đậy vươn vai

Lớn, cao, khỏe mạnh, đẹp trai oai hùng.

 

Vua ban chiếu đúc từng giây một

Đêm ngày rèn set bộ cho nhanh

Chẳng bao lâu đã hoàn thành

Gióng mặc quần áo lên nhanh ngựa thần.

 

Ngay lúc đó Giặc Ân tàn phá

Giết dân lành, giết cả trẻ con

Gióng thúc ngựa chạy vào đồn

Lửa thiêu lũ giặc ra tro vụn tàn.

 

Bỗng gậy sắt đánh ngang bị gãy

Gióng nhánh tay tóm lấy bụi tre

Đánh cho lũ giặc chán chê

Nhanh chân tháo chạy rút về nước Ân.

 

Kể từ đó dân an cuộc sóng

Gióng vội nhanh, ngựa phóng về trời

Tưởng nhớ công Gióng muôn đời

Nhân dân ta lập đền thờ thánh nhân.

 

 

Đọc tiếp: Sự tích trầu cau