Truyện phổ thơ Việt Nam

Truyện phổ thơ Việt Nam

Trung Ngo 2018-01-26 07:31:40 304 1 1 51

Những bài thơ gần gũi với học sinh như Chí Phèo, Ếch Ngồi Đấy Giếng, Cậu Bé Thông Minh các bạn thường được nghe bằng văn xuôi, vậy như thế nào nó được phổ thành bằng những vần thơ song thất của mình nhỉ?