Truyện phổ thơ Việt Nam

Truyện phổ thơ Việt Nam

Trung Ngo 2017-08-25 10:52:10 217 2 1 51

Những bài thơ gần gũi với học sinh như Chí Phèo, Ếch Ngồi Đấy Giếng, Cậu Bé Thông Minh các bạn thường được nghe bằng văn xuôi, vậy như thế nào nó được phổ thành bằng những vần thơ song thất của mình nhỉ?


Thạch Sanh, Lý Thông


Ở trong một túp lều bé nhỏ

Dưới gốc đa nghèo khó một nơi

Sinh ra đã phải đơn côi

Mất cha mất mẹ cuộc đời đau thương.

 

Một hôm nọ có người nấu rượu

Tên Lý Thông đi tới làm quen

Cùng nhau kết nghĩa anh em

Đưa Sanh về sống, có thêm gia đình.

 

Ngày ấy có trăn tinh thường bắt

Ăn thịt người, ép nạp hằng năm

Muốn thân yên ổn làm ăn

Phải tuân mệnh lệnh con trăn tinh tường.

 

Tới năm ấy Lý Thông phải nộp

Bèn nghĩ suy suốt một ngày dài

Lập mưu lừa dối huynh đài

Anh em bị dụ đi thay bạn mình.

 

Thạch Sanh vốn tính tình khờ dại

Đâu biết rằng bị hại đến nơi

Thạch sanh không bị đi đời

Mà còn kết thúc một thời trăn tinh.

 

Lý Thông bèn một mình tính kế

Hắn lập mưu cũng để đoạt công

Nhà vua quý mến Lý Thông

Được phong đô đốc trong lòng kiêu căng.

 

Vào hôm nọ Quỳnh Nga công chúa

Bị bàng tinh sà xuống bắt thôi

Nhà vua suy nghĩ một hồi

Bảo Lý Thông hãy lên đồi bắt chim.

 

Nhà ngươi phải đi tìm công chúa

Thấy được rồi ta hứa nhường ngôi

Phong làm phò mã gả cho

Nhường cô con gái, ngươi lo cho nàng.

 

Lúc công chúa vẫn đang gặp nạn

Thạch Sanh ngồi tránh nắng gốc đa

Đại bàng đang cắp người qua

Dương cung bắn trúng cánh bàng một bên.

 

Thạch Sanh vội lần trên vết máu

Biết đại bàng ẩn náu nơi đâu

Lý Thông suy ngẫm hồi lâu

Lừa Thạch Sanh xuống giải vây cứu người.

 

Nhưng khi cứu xong người lấp hết

Toàn cửa hang hòng giết Thạch Sanh

Cướp công như vậy đã đành

Còn hòng giết chết Thạch Sanh bạn mình.

 

Trong hang nhỏ lại sinh chuyện mới

Thạch sanh cùng chiến với bàng tinh

Con quái thú, bị tử hình

Giải nguy thái tử, giúp mình nhiều hơn.

 

Thái tử ấy đền ơn cứu mạng

Xuống thủy cung, ngài tặng cây đàn

Sau này buồn chán chớ màng

Hãy luôn nhớ đến món quà ta cho.

 

Vì oán hận, hiện hồn về báo

Con trăn tinh với lão đại bàng

Cướp của cải, đổ tội oan

Cho một người tốt đàng hoàng như Sanh.

 

Chàng trai bị tống giam vào ngục

Chơi đàn thần vài khúc hoàn ca

Công chúa uất ức hóa câm

Khi nghe thấy tiếng đàn vang hết liền.

 

Cất tiếng nói buồn phiền kể lại

Tên Lý Thông mưu hại bạn mình

Công chúa kể hết sự tình

Nhà vua vội bắt tử hình Lý Thông.

 

Nhưng anh Thạch vốn Lòng rộng lượng

Đã vội xin hoàng thượng tha cho

Dù gì cũng bạn một thời

Tha cho cái chết muôn đời không đau.

 

Trên đường trở về nhà với mẹ

Thông với người bị sét đùng đùng

Trời cho xác chết hóa bùn

Biến thành cái giống, bọ hung đáng đời.

 

Xin được nói vài lời khuyên nhỏ

Bạn với bè đừng có như trên

Kẻo không biến bọ cũng nên

Cả đời suốt kiếp chỉ bên vũng bùn.

Đọc tiếp: Sự tích thánh gióng