Từ biệt

Từ biệt

Thi 2018-04-03 00:42:08 23 0 0 0


Từ biệt hết những gì tôi yêu dấu 

Hình ảnh quen bé bỏng quê nhà 

Trước sân vắng mẹ vẫn thường quét lá 

Mắt cha già trông ngóng bóng hình con

Từ biệt rồi người thầy vẫn đưa đón

Dắt tay con những ngày mưa tháng nắng

Chẳng còn thấy thầy ngày xưa lo lắng

Sợ cho con lạc lõng giữa đời người

Từ biệt hết người tôi vẫn thương lắm 

Chỉ ước mơ về tháng ngày bình yên  

Như những gì mình vẫn mong trọn vẹn

Khi xa rồi ai có nhớ ai không...