Từ biệt

Từ biệt

Thi 2018-04-03 00:42:08 20 0 0 0


Từ biệt hết những gì tôi yêu dấu 

Hình ảnh quen bé bỏng quê nhà 

Trước sân vắng mẹ vẫn thường quét lá 

Mắt cha già trông ngóng bóng hình con

Từ biệt rồi người thầy vẫn đưa đón

Dắt tay con những ngày mưa tháng nắng

Chẳng còn thấy thầy ngày xưa lo lắng

Sợ cho con lạc lõng giữa đời người

Từ biệt hết người tôi vẫn thương lắm 

Chỉ ước mơ về tháng ngày bình yên  

Như những gì mình vẫn mong trọn vẹn

Khi xa rồi ai có nhớ ai không...Thơ tới từ suy nghĩ

Thơ tới từ suy nghĩ

Thuy Tran 24-02-2017 1 126 0 4 [Thơ]
Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 89 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 12 0 0 [Thơ]