Từ bỏ anh, từ bỏ chính mình

Từ bỏ anh, từ bỏ chính mình

Angiela Hana 2017-08-06 14:42:19 111 3 2 0

Em muốn từ bỏ anh, từ bỏ tất cả! Và em biết, mất anh, em chẳng còn gì. Trả lại tất cả cho anh rồi lấy về tất cả tình cảm của mình... Bỗng một lúc nào đó em lại chợt nhận ra, từ bỏ một người thì có thể. Nhưng để từ bỏ bản thân mình thì vốn dĩ là chuyện không thể. Chỉ tiếc thay đối với em... anh là đã là chính mình!
Nếu anh từ bỏ?

Nếu anh từ bỏ?

Yuri Sam 12-07-2017 1 31 1 0 [Truyện ngắn]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 13-08-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Tình đơn phương của Mây

Tình đơn phương của Mây

Mây Thoại Nghi 12-08-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Dáng thu chiều

Dáng thu chiều

Chu Long 09-08-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Thu về lục bát

Thu về lục bát

Chu Long 09-08-2018 1 1 0 0 [Thơ]
Đêm thu ngắm

Đêm thu ngắm

Chu Long 08-08-2018 1 8 0 0 [Thơ]