Từ bỏ anh, từ bỏ chính mình

Từ bỏ anh, từ bỏ chính mình

Angiela Hana 2017-08-06 14:42:19 117 3 2 0

Em muốn từ bỏ anh, từ bỏ tất cả! Và em biết, mất anh, em chẳng còn gì. Trả lại tất cả cho anh rồi lấy về tất cả tình cảm của mình... Bỗng một lúc nào đó em lại chợt nhận ra, từ bỏ một người thì có thể. Nhưng để từ bỏ bản thân mình thì vốn dĩ là chuyện không thể. Chỉ tiếc thay đối với em... anh là đã là chính mình!
Nếu anh từ bỏ?

Nếu anh từ bỏ?

Yuri Sam 12-07-2017 1 32 1 0 [Truyện ngắn]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 25 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 11 0 0 [Thơ]