Từ bỏ anh, từ bỏ chính mình

Từ bỏ anh, từ bỏ chính mình

Angiela Hana 2017-08-06 14:42:19 131 3 2 0

Em muốn từ bỏ anh, từ bỏ tất cả! Và em biết, mất anh, em chẳng còn gì. Trả lại tất cả cho anh rồi lấy về tất cả tình cảm của mình... Bỗng một lúc nào đó em lại chợt nhận ra, từ bỏ một người thì có thể. Nhưng để từ bỏ bản thân mình thì vốn dĩ là chuyện không thể. Chỉ tiếc thay đối với em... anh là đã là chính mình!