Tu tâm

Tu tâm

Chu Long 2018-07-13 06:26:09 8 0 0 0

Thơ Chu Long


Cuộc sống vốn lắm thăng trầm

Làm người tâm phải thiện tâm sáng hồng

Chữ Nhân đặt ở chính lòng

Nghĩa Đức nằm ở giữa trong con người.


Ngắn dài cũng một kiếp đời

Giàu nghèo sướng khổ thừa vơi thiếu đầy

Ngọt bùi đắng chát mặn cay

Dối gian là tội đọa đày tâm linh.


Giả trân trân giả trọng khinh

Tham sân si dục đầy mình nặng thân

Lợi danh tranh cướp giành phần

Vét vơ vơ vét đâu cần đúng sai.


Mai sau thác xuống tuyền đài

Cái họa khoét mắt mũi tai mặt đầu

Núi đao biển lửa vạc dầu

Mười tám tầng ngục vùi sâu xác hồn.

Thơ Chu Long -ảnh Internet