Tu thiện

Tu thiện

Chu Long 2018-07-13 06:37:11 6 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Phật ban kinh khắp dương trần

Đọc kinh Phật được dạ thuần tâm thông

Nhớ câu sắc bất vị không

Không bất vị sắc mênh mông nhiệm màu

Kinh Phật nghĩa rộng thâm sâu

Hàng ngày tụng niệm nguyện cầu người ơi.


Làm nhiều việc thiện tội vơi

Kính hiếu cha mẹ Phật Trời chứng minh

Làm điều nhân nghĩa phước sinh

Yêu người trên dưới thân bình tâm khang

Trên cao Phật tỏa hào quang

Phủ vào muôn ngả sắc vàng hồng sen.


Cho chúng sinh ánh sáng đèn

Để tâm không bị đêm đen màu bùn!

Thơ Chu Long-ảnh InternetTu thân

Tu thân

Chu Long 12-07-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Tu tâm

Tu tâm

Chu Long 13-07-2018 2 7 0 0 [Thơ]
Hãy là người lương thiện

Hãy là người lương thiện

Chu Long 29-08-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 16 0 0 [Thơ]
Cảm tác

Cảm tác

Trịnh Ngọc Lâm 30-11-2018 1 40 0 0 [Thơ]
Mùa đông về

Mùa đông về

Quang Đào Văn 23-11-2018 1 35 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 40 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 29 0 0 [Thơ]