Tu thiện

Tu thiện

Chu Long 2018-07-13 06:37:11 6 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Phật ban kinh khắp dương trần

Đọc kinh Phật được dạ thuần tâm thông

Nhớ câu sắc bất vị không

Không bất vị sắc mênh mông nhiệm màu

Kinh Phật nghĩa rộng thâm sâu

Hàng ngày tụng niệm nguyện cầu người ơi.


Làm nhiều việc thiện tội vơi

Kính hiếu cha mẹ Phật Trời chứng minh

Làm điều nhân nghĩa phước sinh

Yêu người trên dưới thân bình tâm khang

Trên cao Phật tỏa hào quang

Phủ vào muôn ngả sắc vàng hồng sen.


Cho chúng sinh ánh sáng đèn

Để tâm không bị đêm đen màu bùn!

Thơ Chu Long-ảnh InternetTu thân

Tu thân

Chu Long 12-07-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Tu tâm

Tu tâm

Chu Long 13-07-2018 2 6 0 0 [Thơ]
Hãy là người lương thiện

Hãy là người lương thiện

Chu Long 29-08-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 30 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]