Tu thiện

Tu thiện

Chu Long 2018-07-13 06:37:11 6 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Phật ban kinh khắp dương trần

Đọc kinh Phật được dạ thuần tâm thông

Nhớ câu sắc bất vị không

Không bất vị sắc mênh mông nhiệm màu

Kinh Phật nghĩa rộng thâm sâu

Hàng ngày tụng niệm nguyện cầu người ơi.


Làm nhiều việc thiện tội vơi

Kính hiếu cha mẹ Phật Trời chứng minh

Làm điều nhân nghĩa phước sinh

Yêu người trên dưới thân bình tâm khang

Trên cao Phật tỏa hào quang

Phủ vào muôn ngả sắc vàng hồng sen.


Cho chúng sinh ánh sáng đèn

Để tâm không bị đêm đen màu bùn!

Thơ Chu Long-ảnh InternetTu thân

Tu thân

Chu Long 12-07-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Tu tâm

Tu tâm

Chu Long 13-07-2018 2 7 0 0 [Thơ]
Hãy là người lương thiện

Hãy là người lương thiện

Chu Long 29-08-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Ký ức đánh rơi

Ký ức đánh rơi

Bình Nhi 11-02-2019 1 12 0 0 [Thơ]
Khoảng trời lạc

Khoảng trời lạc

Bình Nhi 11-02-2019 1 15 0 0 [Thơ]
Yêu lầm

Yêu lầm

Winny Bùi 26-01-2019 1 33 0 0 [Thơ]
Kẻ yêu thầm

Kẻ yêu thầm

Winny Bùi 25-01-2019 1 31 0 0 [Thơ]
Yêu thầm hay yêu lầm

Yêu thầm hay yêu lầm

Winny Bùi 22-01-2019 1 146 0 0 [Tình yêu]
Hôm nay bạn mệt không?

Hôm nay bạn mệt không?

Ánh Tuyết 21-01-2019 1 23 0 0 []