Tu thiện

Tu thiện

Chu Long 2018-07-13 06:37:11 7 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Phật ban kinh khắp dương trần

Đọc kinh Phật được dạ thuần tâm thông

Nhớ câu sắc bất vị không

Không bất vị sắc mênh mông nhiệm màu

Kinh Phật nghĩa rộng thâm sâu

Hàng ngày tụng niệm nguyện cầu người ơi.


Làm nhiều việc thiện tội vơi

Kính hiếu cha mẹ Phật Trời chứng minh

Làm điều nhân nghĩa phước sinh

Yêu người trên dưới thân bình tâm khang

Trên cao Phật tỏa hào quang

Phủ vào muôn ngả sắc vàng hồng sen.


Cho chúng sinh ánh sáng đèn

Để tâm không bị đêm đen màu bùn!

Thơ Chu Long-ảnh Internet