Tuyệt!

Tuyệt!

Thyy Ng 2017-04-11 20:34:54 17 0 0 0

Hãy tuyệt như anh đã từng làm thế


Tuyệt không có nghĩa là vui
Mà tuyệt như lời chối
Chối bỏ tất cả những người từng thương
Chối bỏ cả những tháng ngày đau thương
Và cho em xin, xin chút sự bình yên
Ai đó sẽ cho rằng tuyệt là đúng
Em tuyệt anh rồi
Em đã thực sự làm như thế
Như một lời ai hứa
Hãy chối bỏ tất cả như một lời tuyệt dành cho họ 
Hãy xóa hết tất cả như cho họ một lời tuyệt
Để họ biết 
Họ đã từng như thế nào
Đã làm những điều còn tuyệt hơn thế
Hãy nghĩ suy cho em như một kẻ tình si
Như chưa từng biết anh như một gã si tình
Nhưng anh đã tuyệt em mất rồi.