Tuyệt!

Tuyệt!

Thyy Ng 2017-04-11 20:34:54 14 0 0 0

Hãy tuyệt như anh đã từng làm thế


Tuyệt không có nghĩa là vui
Mà tuyệt như lời chối
Chối bỏ tất cả những người từng thương
Chối bỏ cả những tháng ngày đau thương
Và cho em xin, xin chút sự bình yên
Ai đó sẽ cho rằng tuyệt là đúng
Em tuyệt anh rồi
Em đã thực sự làm như thế
Như một lời ai hứa
Hãy chối bỏ tất cả như một lời tuyệt dành cho họ 
Hãy xóa hết tất cả như cho họ một lời tuyệt
Để họ biết 
Họ đã từng như thế nào
Đã làm những điều còn tuyệt hơn thế
Hãy nghĩ suy cho em như một kẻ tình si
Như chưa từng biết anh như một gã si tình
Nhưng anh đã tuyệt em mất rồi.Đoạn tuyệt!

Đoạn tuyệt!

Venus Khổng 27-03-2017 1 23 0 1 [Thơ]
Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 21-09-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 38 0 2 [Thơ]
Chúng ta

Chúng ta

Trân Châu 14-09-2018 1 9 0 0 [Truyện ngắn]
Đánh thức lời ru

Đánh thức lời ru

Lan Huong Nguyen 14-09-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Đông đã sang

Đông đã sang

Chu Long 14-09-2018 1 14 0 0 [Thơ]