Vấn

Vấn

Trịnh Ngọc Lâm 2018-08-15 10:30:37 19 0 2 0


Khắc khoải đợi chờ
Khắc khoải đau
Ai đã hứa với ai biên thư để bao ngày qua trông ngóng
Tưởng bác đưa thư sẽ đem cho nhanh chóng
Có đâu ngờ vẫn bặt tin ai!

Ta đã từng không tin phán đoán những câu Kiều:
Rằng người ơi trăm năm rồi sẽ có duyên gì
Sao xanh kia lại sắp xếp ta gặp mặt?
Ngỡ là duyên trời đặt
Mà nay chờ khắc khoải một tim đau!

Ai đã hứa với ai dù rong thuyền ngoài biển cả
Chẳng giây nào quên bãi cát dài có bóng đợi tình ai
Nào ngờ trùng dương kia sóng xô bao cám dỗ
Ai cô sầu nhớ đến chuyện ngày xưa...

Chẳng lẽ tình ta cũng chỉ như gửi tạm?
Ai một mình lệ mòn rớt tim côi...

Thanh Huyền Trần 2018-08-08 21:33:02
tâm trạng quá hihi
Trịnh Ngọc Lâm 2018-08-09 05:53:37
😂😂😂😂😂


Thứ còn vấn vương

Thứ còn vấn vương

Lạc Vũ 17-11-2017 1 8 0 0 [Thơ]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 13-08-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Tình đơn phương của Mây

Tình đơn phương của Mây

Mây Thoại Nghi 12-08-2018 1 12 1 0 [Thơ]
Dáng thu chiều

Dáng thu chiều

Chu Long 09-08-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Thu về lục bát

Thu về lục bát

Chu Long 09-08-2018 1 1 0 0 [Thơ]
Đêm thu ngắm

Đêm thu ngắm

Chu Long 08-08-2018 1 8 0 0 [Thơ]