Về nhà thôi

Về nhà thôi

Quang Đào Văn 2018-09-28 20:51:55 12 0 0 0

Thơ Đào Quang


Hết giờ làm việc
Mau về nhà thôi
Để nghe tiếng bé
Reo gọi “Bố ơi!”

Hết giờ làm việc
Mau về nhà ngay
Để được ẵm bé
Thiên thần trên tay

Bé lớn chạy trước
Ôm cổ bố mừng
Chạy sau lững thững
Bé nhỏ ôm lưng

Hết giờ làm việc
Thôi chớ la cà
Hai thiên thần nhỏ
Đang ngóng đợi ba.