Về vườn xưa cũ

Về vườn xưa cũ

Chu Long 2018-06-21 14:01:28 39 0 0 0


VỀ VƯỜN XƯA CŨ

VỀ VƯỜN XƯA CŨ

Trở về chốn cũ một thời  

Có vườn xưa có mảnh trời trong xanh  

Để xem lộc nở non cành  

Ngắm bờ cỏ mượt nắng hanh hanh vàng. 


Được nghe gió thả mênh mang  

Tay nâng cánh lá dịu dàng Xuân đưa. 

Nếm mùi ngọt nắng Hạ trưa  

Sáng sương Thu rắc Đông mưa phùn chiều.


Nhưng vườn nay vắng cô liêu  

Cây xưa ẩn bóng luống nhiều cỏ gai  

Thấy đâu lộc biếc nhụy đài  

Chẳng còn non lá xanh cài lộc non.  


Tìm đâu sợi nắng Hạ giòn  

Đâu thấy đào mận- Xuân còn thấy đâu 

Chỉ còn vàng lá Thu ngâu  

Đông mù sương giá tái màu xám trơ

Nhìn vườn xưa mảnh đất mờ  

Bao loài rêu dại tràn bờ vươn chao  

Về vườn cũ tìm tâm giao  

Vắng người vườn trống cỏ cao hoang dầy... 

Chu Long