Vịnh bốn mùa

Vịnh bốn mùa

Quang Đào Văn 2018-12-25 15:20:05 35 0 0 0

Thơ Đào Quang


I

Xuân đến rộn ràng khắp mọi nơi
Đào, mai khoe sắc rợp đất trời
Người đi trẩy hội vui năm mới
Ai hẹn hò ai chuyện lứa đôi.

II

Phượng thắm, sen hồng đón hạ sang
Bằng lăng khoe sắc phủ tím đàng
Tiếng ve não nuột sầu biệt khúc
Giã biệt đôi đường nhớ nhau chăng?

III

Lòng trời leo lẻo mấy tầng xanh
Lá úa thu sang gió luồn mành
Đôi bồ câu gù chiều mưa đổ
Chạnh lòng em lại nhớ đến anh.

IV

Gió rít căm căm báo đông về
Cánh tùng xanh rợp góc trời quê
Đẹp duyên đôi lứa hai họ hỉ
Ta đón nhau về thắm tình quê.Bốn mùa

Bốn mùa

Kellei Nguyen 13-03-2017 1 24 0 1 [Thơ]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Vịnh sử

Vịnh sử

Quang Đào Văn 02-05-2019 2 145 0 0 [Thơ]
Cỏ Bốn Lá

Cỏ Bốn Lá

Phongx 11-04-2017 1 177 0 3 [Truyện ngắn]

"Bốn lá" mang yêu thương

Kim Linh 28-02-2017 1 18 0 0 [Thơ]
Mùa thu mùa yêu mùa cưới

Mùa thu mùa yêu mùa cưới

Chu Long 29-08-2018 1 34 0 0 [Thơ]
Thời cơ đến rồi

Thời cơ đến rồi

Quang Đào Văn 21-07-2019 1 14 0 0 [Thơ]
Giao ước với ác quỷ

Giao ước với ác quỷ

Novahera Katori 20-07-2019 10 1208 1 0 [Truyện dài]
Lẽ sống 2

Lẽ sống 2

Quang Đào Văn 01-07-2019 1 26 0 0 [Thơ]