Vịnh bốn mùa

Vịnh bốn mùa

Quang Đào Văn 2018-12-25 15:20:05 24 0 0 0

Thơ Đào Quang


I

Xuân đến rộn ràng khắp mọi nơi
Đào, mai khoe sắc rợp đất trời
Người đi trẩy hội vui năm mới
Ai hẹn hò ai chuyện lứa đôi.

II

Phượng thắm, sen hồng đón hạ sang
Bằng lăng khoe sắc phủ tím đàng
Tiếng ve não nuột sầu biệt khúc
Giã biệt đôi đường nhớ nhau chăng?

III

Lòng trời leo lẻo mấy tầng xanh
Lá úa thu sang gió luồn mành
Đôi bồ câu gù chiều mưa đổ
Chạnh lòng em lại nhớ đến anh.

IV

Gió rít căm căm báo đông về
Cánh tùng xanh rợp góc trời quê
Đẹp duyên đôi lứa hai họ hỉ
Ta đón nhau về thắm tình quê.Bốn mùa

Bốn mùa

Kellei Nguyen 13-03-2017 1 21 0 1 [Thơ]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Cỏ Bốn Lá

Cỏ Bốn Lá

Phongx 11-04-2017 1 136 0 3 [Truyện ngắn]

"Bốn lá" mang yêu thương

Kim Linh 28-02-2017 1 15 0 0 [Thơ]
Mùa thu mùa yêu mùa cưới

Mùa thu mùa yêu mùa cưới

Chu Long 29-08-2018 1 20 0 0 [Thơ]
Mưa mùa hạ

Mưa mùa hạ

Sand Ishi 25-02-2017 1 328 1 0 [Tản văn]
Ô hay cái anh này!

Ô hay cái anh này!

Tống Dung 19-01-2019 24 6551 17 79 [Ngôn tình]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 19-01-2019 55 11657 27 187 [Truyện dài]
Tháng chạp

Tháng chạp

Quang Đào Văn 16-01-2019 1 3 0 0 [Thơ]
Chuyện hôm qua

Chuyện hôm qua

Nguyễn Văn Tú 06-01-2019 1 99 1 0 [Truyện ngắn]