Vĩnh cửu.

Bùi Thái Bảo Ngân 2019-04-07 12:13:37 9 1 0 0

À... Khi bí mật, bị lật tẩy... Khi phát hiện, tất cả đều là giả dối... Anh sẽ sống, bên trong mớ giả dối đó, cùng em...