Vịnh sử

Vịnh sử

Quang Đào Văn 2019-05-02 18:29:17 169 0 0 33

Thơ Đào Quang viết về lịch sử Việt Nam


Chương 1: Phong kiến Việt Nam

Thời Xích Quỷ Kinh Dương Vương

Tổ tiên ta đã một phương vẫy vùng

Lạc Long Quân tới vua Hùng

Thịnh hưng đất nước sánh cùng bắc phương

Sau thời có An Dương Vương

Nỏ thần dựng nước sánh cường Tần vua

Vì tin con rể bị thua

Triệu Đà cướp nước gần vừa trăm năm

Truyền đời nối vị vừa năm

Sau về bắc Hán nghìn năm đêm trường

Bốn mươi, khởi nghĩa Trưng Vương

Cắt râu, Tô Định tìm đường thoát thân

Ba năm trị quốc an dân

Hán sai Mã Viện vạn quân dẹp bà

Hai trăm bốn sáu, Triệu Bà

Dựng cờ khởi nghĩa chống nhà Đông Ngô

Hai năm gây dựng cơ đồ

Tàu sai Lục Dận tiến vô nước mình

Thế giặc mạnh tám nghìn binh

Bà đành tuẫn tiết thân mình Tùng sơn

Năm trăm bốn mốt, Lý Bôn

Đuổi Tiêu Tư khỏi giang sơn nước nhà

Vạn xuân nhà nước lập ra

Xưng Lý Nam Đế, sau là Việt Vương

Vì tin Phật Tử khôn lường

Về sau mất nước, Tùy, Đường xâm lăng

Bảy mười ba, Mai Thúc Loan

Quê ông ở huyện Nam Đàn, Nghệ An

Thấy dân cống vải lầm than

Dựng cờ khởi nghĩa đập tan nhà Đường

Hắc đế lừng lẫy bốn phương

Mười năm khởi nghĩa làm gương đời đời

Phùng Hưng sức mạnh hơn người

Vật trâu, đánh hổ, người người theo đông

Cao Chính Bình sợ tài ông

Tự sinh bệnh chết, họ Phùng đứng ngôi

Bảy năm trị quốc qua đời

Phùng An kế nhiệm thêm thời hai năm

Trải qua bắc thuộc ngàn năm

Khúc, Dương tự chủ, Đường Lâm Ngô Quyền

Bạch Đằng – Chín ba tám niên

Mở ra nhà nước đầu tiên nước mình

Sau Ngô, dẹp loạn nhà Đinh

Nước Đại Cồ Việt nước mình có tên

Tiên Hoàng bỏ cả chọn em

Việc nhà nhũng nhiễu mới nên cơ cầu

Đinh Toàn kế nhiệm chưa lâu

Mẹ dâng ngôi để chống Tàu nhờ Lê

Lê Đại Hành thời tiền Lê

Bình Chiêm, đánh Tống, vỗ về dân an

Minh quân tên húy Lê Hoàn

Sau khi vua mất, con toan tranh giành

Long Đĩnh tiếm vị giết anh

Ngọa triều bạo ngược mới nhanh qua đời

Công Uẩn họ Lý nối ngôi

Thiên đô chiếu viết chuyển dời kinh đô

Chín đời nhà Lý làm vua

Bình Chiêm, phá Tống đều do nhân tài

Thường Kiệt Thái úy đại tài

Đem quân đánh Tống bên ngoài biên cương

Thịnh suy là lẽ bình thường

Chiêu Hoàng phận nữ phải nhường chồng ngôi

Đều do sắp đặt một người

Trần Thủ Độ có công khai sáng Trần

Phát huy sức mạnh toàn dân

Vua tôi ta thắng ba lần Mông Nguyên

Trần Hưng Đạo bậc trung hiền

Hai lần lãnh đạo dẹp yên giặc Tàu

Mười hai đời nối tiếp nhau

Vua tài, tôi giỏi bắt đầu suy vi

Cuối Trần có Hồ Quý Ly

Thừa cơ phế đế trị vì Đại Ngu

Cha, con trị quốc bảy thu

Dẫu nhiều cải cách vẫn thua giặc Tàu

Lam Sơn, Lê Lợi đứng đầu

Làm cuộc khởi nghĩa bắt đầu triều Lê

Nguyễn Trãi khai sáng hậu Lê

Trung thần oan nghiệt sao khuê tỏ ngời

Tư Thành trí tuệ hơn người

Thần dân kính phục lập ngôi vua hiền

Mở mang bờ cõi ưu tiên

Dân giàu, nước mạnh dưới quyền Thánh Tông

Một năm hai bảy, Đăng Dung

Đoạt ngôi tiếm vị gian hùng Mạc vua

Lẽ đời vua thắng – giặc thua

Lê Nam – Mạc Bắc phân chia sơn hà

Thương thay loạn lạc can qua

Lê Nam – Mạc Bắc rồi ra Trong – Ngoài

Tiếm quyền, Chúa Trịnh đàng Ngoài

Đàng Trong chúa Nguyễn chín đời dựng xây

Đến thời Chúa Định lung lay

Phúc Loan khuynh đảo, đến ngày Tây Sơn

Tiếng tăm tam kiệt như cồn

Dựng cờ khởi nghĩa Quy Nhơn hạ thành

Huệ cùng Nguyễn Nhạc là anh

Dẹp tan Nguyễn, Trịnh phân tranh bao đời

Quang Trung kiệt xuất hơn người

Anh hùng áo vải của thời chiến tranh

Dẹp Xiêm, đại phá quân Thanh

Chiến công thần tốc vang danh sử nhà

Tiếc thay vua sớm băng hà

Tây Sơn suy sụp mới ra Nguyễn Triều

Trải qua bao cuộc gieo neo

Viện cầu Xiêm, Pháp đạt điều ước mong

Thế Tổ lấy hiệu Gia Long

Mở ra triều Nguyễn cuối cùng nước ta

Kể đời đến thứ mười ba

Kể niên trăm bốn mươi ba năm trời.

Đọc tiếp: Chương 2: Kháng chiến chống thực dân