Vợ-Chồng

Vợ-Chồng

Chu Long 2018-07-09 08:04:20 9 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Ông chỉ là một cái tên ăn hại

Suốt ngày chơi hết uống lại bạc bài  

Quẩn trong nhà chẳng biết giúp đỡ ai 

Chí không có chỉ mỗi tài ăn bám.

 

Bà quá đáng bà nói sao quá đáng  

Tôi cũng làm đến chệch háng còng lưng  

Chưa khi nao mà được phút vui mừng 

Muốn được nói bà trợn trừng mắt nạt.


Ngậm miệng lại hôm nay ông bị phạt 

Dám cuồng ngôn bật lại đó phải không   

Ôi cho ông một câu chót thật lòng  

Ông là chủ hay tôi là bà chủ?


Người đàn ông khép mình buồn ủ rũ  

Mắt bơ vơ khờ dại ngước nhìn trời  

Miệng cứng khô không thốt nổi lên lời  

Chân khụy xuống cánh tay rơi xuống đất.

Thơ Chu Long-ảnh internetVợ lính - Chồng cô giáo

Vợ lính - Chồng cô giáo

Lan Huong Nguyen 19-06-2018 1 23 0 0 [Thơ]
Thư gửi chồng

Thư gửi chồng

Bình An 27-02-2017 1 175 1 4 [Thư]
Khi vợ bị ốm

Khi vợ bị ốm

Bình An 28-02-2017 1 135 2 0 [Truyện ngắn]
Hãy lấy anh làm chồng nhé!

Hãy lấy anh làm chồng nhé!

Shine Bùi 24-04-2017 1 91 0 2 [Thơ]
Ngày em về nhà chồng

Ngày em về nhà chồng

Tran Thao 27-04-2017 1 78 1 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 27 0 2 [Thơ]
Chúng ta

Chúng ta

Trân Châu 14-09-2018 1 7 0 0 [Truyện ngắn]
Đánh thức lời ru

Đánh thức lời ru

Lan Huong Nguyen 14-09-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Đông đã sang

Đông đã sang

Chu Long 14-09-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Đông mùa đôi lứa

Đông mùa đôi lứa

Chu Long 14-09-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Mùa đông

Mùa đông

Chu Long 14-09-2018 1 8 1 0 [Thơ]