Vợ-Chồng

Vợ-Chồng

Chu Long 2018-07-09 08:04:20 9 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Ông chỉ là một cái tên ăn hại

Suốt ngày chơi hết uống lại bạc bài  

Quẩn trong nhà chẳng biết giúp đỡ ai 

Chí không có chỉ mỗi tài ăn bám.

 

Bà quá đáng bà nói sao quá đáng  

Tôi cũng làm đến chệch háng còng lưng  

Chưa khi nao mà được phút vui mừng 

Muốn được nói bà trợn trừng mắt nạt.


Ngậm miệng lại hôm nay ông bị phạt 

Dám cuồng ngôn bật lại đó phải không   

Ôi cho ông một câu chót thật lòng  

Ông là chủ hay tôi là bà chủ?


Người đàn ông khép mình buồn ủ rũ  

Mắt bơ vơ khờ dại ngước nhìn trời  

Miệng cứng khô không thốt nổi lên lời  

Chân khụy xuống cánh tay rơi xuống đất.

Thơ Chu Long-ảnh internet