Vợ của anh

Vợ của anh

Quang Đào Văn 2018-09-24 18:56:58 14 0 0 0

Một lòng trọn vẹn trước sau Vợ là vợ đến bạc đầu của anh.


Vợ là dâu thảo, con hiền
Vợ là người giữ túi tiền cho anh
Vợ là mẹ của con anh
Vợ là cơm dẻo, ngọt canh mỗi ngày
Vợ là một áng thơ hay
Để anh ngâm ngợi mỗi ngày vẫn mê
Vợ là tổng quản miễn chê
Thu chi tài chính kiểm kê rạch ròi
Vợ là người bạn tuyệt vời
Đắng cay cùng chịu, ngọt bùi cùng chia
Vợ là cái máy sớm khuya
Bạn tâm giao lúc đêm về có nhau
Một lòng trọn vẹn trước sau
Vợ là vợ đến bạc đầu của anh.Tìm anh của ngày xưa

Tìm anh của ngày xưa

Hoàng Thu Huyền 15-03-2017 2 132 1 9 [Thơ tình]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-12-2018 55 11303 27 187 [Truyện dài]
Em!

Em!

Hương Lê 12-12-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 22 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 36 0 0 [Thơ]