Vô đề!

Vô đề!

Nguyễn Duy Khánh 2017-06-28 22:39:12 24 0 2 0

Một vài suy nghĩ thơ ngây của một đứa bé 16 tuổi về cuộc sống!


Danh như gió, lợi  phù dung

Thoảng qua cuộc đời tựa hư không

Danh là chi, lợi là chi?

Sống trên đời được mấy

Phải mang vào món nợ công danh.


Cuộc đời có như sương sớm

Hay tựa như gió thoảng qua không

Sáng sinh ra trở thành hiếu tử

Tối trở về với cát bụi trần ai


Sống trên đời ai không màng danh lợi

Ai chịu sống bình thường, an phận, yên vui?

Shine Bùi 2017-06-30 01:25:56
Đây là thể thơ gì nhỉ ??
Nguyễn Duy Khánh 2017-07-01 05:46:39
Chắc là tự do đấy cậu!


Bài thơ vô đề

Bài thơ vô đề

Mạc Vấn 26-08-2017 1 27 0 2 [Thơ]
Vô đề!

Vô đề!

Nguyễn Duy Khánh 29-05-2017 1 14 0 3 [Thơ]
CON CHÓ HUYỀN ĐỀ

CON CHÓ HUYỀN ĐỀ

Phạm Hùng Mộc Châu 31-03-2017 2 91 1 0 [Truyện ngắn]
Không đề 2

Không đề 2

Lan Hương 18-07-2017 1 40 0 6 [Thơ]
Không đề

Không đề

Le Phong 13-10-2017 1 18 1 0 [Thơ]
Không đề

Không đề

Dím 08-05-2017 1 13 0 0 [Blog]
Tâm tư người vùng sâu xa

Tâm tư người vùng sâu xa

Chu Long 14-08-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Gửi hạ thương!

Gửi hạ thương!

Hoàng Oanh 14-08-2018 1 16 1 0 [Thơ]
Ngày vui

Ngày vui

Trịnh Ngọc Lâm 14-08-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Cô thu

Cô thu

Trịnh Ngọc Lâm 14-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 13-08-2018 1 11 0 0 [Thơ]