Vô đề!

Vô đề!

Nguyễn Duy Khánh 2017-06-28 22:39:12 23 0 2 0

Một vài suy nghĩ thơ ngây của một đứa bé 16 tuổi về cuộc sống!


Danh như gió, lợi  phù dung

Thoảng qua cuộc đời tựa hư không

Danh là chi, lợi là chi?

Sống trên đời được mấy

Phải mang vào món nợ công danh.


Cuộc đời có như sương sớm

Hay tựa như gió thoảng qua không

Sáng sinh ra trở thành hiếu tử

Tối trở về với cát bụi trần ai


Sống trên đời ai không màng danh lợi

Ai chịu sống bình thường, an phận, yên vui?

Shine Bùi 2017-06-30 01:25:56
Đây là thể thơ gì nhỉ ??
Nguyễn Duy Khánh 2017-07-01 05:46:39
Chắc là tự do đấy cậu!


Bài thơ vô đề

Bài thơ vô đề

Mạc Vấn 26-08-2017 1 24 0 2 [Thơ]
Vô đề!

Vô đề!

Nguyễn Duy Khánh 29-05-2017 1 13 0 3 [Thơ]
CON CHÓ HUYỀN ĐỀ

CON CHÓ HUYỀN ĐỀ

Phạm Hùng Mộc Châu 31-03-2017 2 72 1 0 [Truyện ngắn]
Không đề 2

Không đề 2

Lan Hương 18-07-2017 1 38 0 6 [Thơ]
Không đề

Không đề

Le Phong 13-10-2017 1 18 1 0 [Thơ]
Không đề

Không đề

Dím 08-05-2017 1 13 0 0 [Blog]
Thơ thả thính

Thơ thả thính

Tan Nguyen 18-06-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Chiều Hạ Long

Chiều Hạ Long

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Mưa xứ Đoài

Mưa xứ Đoài

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 18 0 0 [Thơ]
Chơi vơi

Chơi vơi

Quynh Luu Le 17-06-2018 1 7 1 0 [Thơ]
Tiếng Khóc

Tiếng Khóc

Chi Hà 15-06-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Biển phía không em

Biển phía không em

Lan Huong Nguyen 12-06-2018 1 66 0 0 [Thơ]