Vợ lính - Chồng cô giáo

Vợ lính - Chồng cô giáo

Lan Huong Nguyen 2018-06-19 15:10:10 23 0 0 0

Em vợ lính, anh làm chồng cô giáo


Tác giả: Nguyễn Lan Hương 
 
Là vợ lính phải đảm đang anh nhỉ
Chồng xa nhà thêm trách nhiệm làm cha
Biết chu đáo cả hai bên nội ngoại 
Mong anh về con trẻ được gọi Ba.

Chồng cô giáo phải giỏi giang anh nhỉ 
Giáo viên nghèo kinh tế để anh lo
Xa nhà mãi chỉ mong đôi ngày phép
Nhà chúng mình be bé hạnh phúc to.

Em vợ lính, anh làm chồng cô giáo 
Biết sẻ chia gian khó để mà vui
Cùng chăm sóc cho không gian hạnh phúc 
Để tình yêu cứ cháy mãi không thôi.

LHN, 19-6-2018Cô giáo! Tôi yêu em!

Cô giáo! Tôi yêu em!

Thiên Thần Sao Hôm 01-03-2017 2 285 2 0 [Tiểu thuyết]
Làm vợ người lính

Làm vợ người lính

Vũ Lam Hiền 07-06-2017 1 57 0 0 [Thơ]
Vợ-Chồng

Vợ-Chồng

Chu Long 09-07-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Nghề giáo viên

Nghề giáo viên

Phạm Hồng Hà 12-03-2017 1 28 0 0 [Thơ]
Nghề giáo

Nghề giáo

Phạm Hồng Hà 12-03-2017 1 15 0 1 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 20 0 0 [Thơ]
Chúng ta

Chúng ta

Trân Châu 14-09-2018 1 7 0 0 [Truyện ngắn]
Đánh thức lời ru

Đánh thức lời ru

Lan Huong Nguyen 14-09-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Đông đã sang

Đông đã sang

Chu Long 14-09-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Đông mùa đôi lứa

Đông mùa đôi lứa

Chu Long 14-09-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Mùa đông

Mùa đông

Chu Long 14-09-2018 1 8 1 0 [Thơ]