Vọng tưởng

Vọng tưởng

Trịnh Ngọc Lâm 2018-01-17 07:09:25 5 0 0 0


Ta đi tìm một nửa vầng trăng
Để lắp đầy nửa vầng trăng khao khát
Dẫu vẫn treo trên bầu trời thanh mát
Có ngờ đâu cô quạnh vô cùng

Ngồi bên song nghe điệu hát côn trùng
Mới thấy nỗi sầu dãi đầy đồng băng giá
Lòng trôi theo vàng lá
Heo hắt ngọn đèn khuya

Vẫn biết một đời mãi miết nửa vầng trăng
Soi ánh bạc trên mặt hồ quạnh quẽ
Giữa ngã ba lối rẽ
Chân dẫn lối đi đâu?

Rồi cuộc đời điệp trùng những bể dâu
Chỉ mong một lần trái tim tròn ánh nguyệt
Gió thổi tóc trên đầu
Ru nhẹ một phút yêu...