Có cách gì trở lại ngày xưa

Có cách gì trở lại ngày xưa

Trịnh Ngọc Lâm 2019-01-13 18:38:55 33 0 0 0Anh sẽ vì em làm thơ tình ái nữa không anh?
Sao anh không trả lời để lòng em thảng thốt?
Em nhớ những ngày dài thuở ấy những ngày xanh
Tay đan tay ngắm chòm mây đan nắng

Em nhí nhảnh cầu vồng, em mơ mộng buồm xa
Em đắm say nồng nàn nhịp đập trái tim ai ấm áp
Em nũng nịu đòi anh hái vì sao
Trên trời cao chim nô đùa cành gió...

Em tỉnh mộng trở về như thực tại hôm nay
Chẳng còn tay trong tay, chẳng nồng nàn hơi thở
Chẳng cái ôm trong vòng tay ngày ấy
Chẳng đôi mình... chẳng có... chẳng còn thơ!

Thời gian tưởng là thuốc tiên chữa lành bao vết cứa
Có đâu ngờ cũng thuốc độc khô mòn nhấm nháp hết tim côi
Nơi trời xa anh... hay anh... hay... không phải chứ?
Có cách gì để trở lại ngày xưa?Thanh Xuân Có Trở Lại

Thanh Xuân Có Trở Lại

Hieu Pham 25-02-2017 1 73 0 3 [Thơ]
Mùa thu không trở lại

Mùa thu không trở lại

Nobi Ta 12-03-2017 1 18 0 0 [Thơ]
Xin một lần trở lại

Xin một lần trở lại

Chu Long 26-06-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Tìm anh của ngày xưa

Tìm anh của ngày xưa

Hoàng Thu Huyền 15-03-2017 2 142 1 9 [Thơ tình]
Ngày xưa tôi thất tình

Ngày xưa tôi thất tình

Xôi Gấc 09-06-2017 1 117 5 16 [Tản văn]
Nhớ

Nhớ

Trịnh Ngọc Lâm 14-03-2019 1 38 0 0 [Thơ]
Vịnh sử

Vịnh sử

Quang Đào Văn 14-03-2019 1 46 0 1 [Thơ]
Quà 8/3 (II)

Quà 8/3 (II)

Quang Đào Văn 07-03-2019 1 10 0 0 [Thơ]
Xin trả lại anh

Xin trả lại anh

Winny Bùi 23-02-2019 1 40 0 0 [Thơ]