Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 2018-07-19 16:15:05 50 0 0 0

Thơ Nguyễn Lan Hương


Tác giả: Nguyễn Lan Hương 


Vô tình vướng phải mùa ngâu 

Ước gì Ô Thước bắc cầu tôi sang 

Giọt mưa tháng bảy bay ngang 

Nối hai đầu nhớ cho nàng cùng tôi.


Giá mà mưa một nửa thôi 

Bên tôi hứng cả một trời ngâu sa

Thương em mái tóc ướt nhòa 

Cầu vồng tôi bắc ngang qua mấy mùa.


Vẫn là em phía ngày xưa 

Vẫn là tôi cái thuở vừa biết yêu 

Hạt ngâu vướng gió liêu xiêu 

Riêng tôi vướng cả một chiều nhớ em. 

LHN, 19-7-2018

.