Xúc cảm

Xúc cảm

Trịnh Ngọc Lâm 2017-06-14 19:01:42 12 0 0 0

Cảm xúc đêm đông


Đêm nay gió lạnh tràn về
Mình ta ôm mối ê chề cùng đêm
Mong thời gian chẳng chồng thêm
Bao nhiêu sầu nén đè nêm trong lòng...