Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 2018-10-11 16:52:15 10 0 0 0

Thơ Đào Quang


Có ai định nghĩa tình yêu
Như là nỗi nhớ buổi chiều không em
Khát bờ cuộn sóng triều lên
Nhớ em tôi mãi khắc tên vào chiều.

Có ai định nghĩa tình yêu
Như là mộng ước buổi chiều bên em
Gió hiền dịu, bước chân êm
Để cho tóc xoã vai mềm bên nhau…

Chẳng cần định nghĩa từ lâu
Tình yêu là vốn nhu cầu riêng tôi
Còn em, em mãi phương trời
Không em! 
Yêu vẫn riêng tôi…
Một mình!Yêu

Yêu

Minh Mốc 19-08-2017 8 921 5 2 [Truyện dài]
Tình yêu cỏ dại

Tình yêu cỏ dại

Minh Mốc 10-03-2017 1 100 0 0 [Thơ tình yêu]
Mẹ yêu con

Mẹ yêu con

LiLy Nguyễn 06-08-2017 7 3052 2 19 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 16 0 0 [Thơ]
Cảm tác

Cảm tác

Trịnh Ngọc Lâm 30-11-2018 1 40 0 0 [Thơ]
Mùa đông về

Mùa đông về

Quang Đào Văn 23-11-2018 1 35 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 40 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 28 0 0 [Thơ]