Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 2018-10-11 16:52:15 6 0 0 0

Thơ Đào Quang


Có ai định nghĩa tình yêu
Như là nỗi nhớ buổi chiều không em
Khát bờ cuộn sóng triều lên
Nhớ em tôi mãi khắc tên vào chiều.

Có ai định nghĩa tình yêu
Như là mộng ước buổi chiều bên em
Gió hiền dịu, bước chân êm
Để cho tóc xoã vai mềm bên nhau…

Chẳng cần định nghĩa từ lâu
Tình yêu là vốn nhu cầu riêng tôi
Còn em, em mãi phương trời
Không em! 
Yêu vẫn riêng tôi…
Một mình!Yêu

Yêu

Minh Mốc 19-08-2017 8 911 5 2 [Truyện dài]
Tình yêu cỏ dại

Tình yêu cỏ dại

Minh Mốc 10-03-2017 1 96 0 0 [Thơ tình yêu]
Mẹ yêu con

Mẹ yêu con

LiLy Nguyễn 06-08-2017 7 2710 2 19 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 30 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]