Yêu đơn phương

Yêu đơn phương

Hồ Diệu Lành 2017-08-20 00:12:02 54 1 0 0

Ông trời đã cho ta gặp nhau, âu cũng là cái duyên cả đấy, còn phận hay không là do chính mình cả thôi.