Yêu một người ở xa

Yêu một người ở xa

Yên Thanh 2017-12-02 22:35:17 47 0 0 0

Yêu xa đã đủ thấm khổ, yêu xa tình cũng cách trở, còn gì để có niềm tin?


Tôi yêu một người ở xa tôi

Chẳng biết phương xa có hay cười

Có vui hay nhớ về đôi lúc

Bây giờ người chắc mãi xa tôi?


Tôi yêu một người đã xa tôi

Năm tháng thoi đưa để vậy thôi

Khoảng cách non sông cùng tình cảm

Nhân duyên một sợi đã đứt rời.


Tôi yêu một người còn nhớ tôi?

Quá khứ hiện về trong xa xôi

Tìm bấy lâu nay không còn thấy

Xa mặt cách lòng thấy chơi vơi.


Hôm nay trên phố đường vội vã

Bắt gặp ai kia người yêu tôi

Trong tay kẻ khác gần anh lắm

Bây giờ người mãi xa tôi thật rồi.